Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Fritidsudvalget)

Mødeoversigt: Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

20/12 7/12 7/12

  November

23/11 2/11

  Oktober

5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Forpagtningsaftale - Slagelse Teater 2022 (B)

3.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Corona-hjælpepakke på Kultur- og Fritidsområdet 2020 - revision (B, E)

3.

 Faste driftstilskud til kulturinstitutioner 2022 (B)

4.

 Museum Vestsjælland - Driftsaftale 2022 (B)

5.

 Driftstilskud 2022: Skælskør Marinegarde (B)

6.

 Driftstilskud 2022: Slagelse Garden (B)

7.

 Driftstilskud 2022: Skælskør Design- og Billedskole (B)

8.

 Driftstilskud 2022: Musicalscenen (B)

Lukket punkt

25.

 Stillingtagen til forenings anmodning om nedslag i gæld (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

25.

 Stillingtagen til forenings anmodning om nedslag i gæld (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Valg af ny forpagter til Slagelse Teater 2022-2024 (B)

3.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 4 for 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget (B)

3.

 Mindreforbrug på timekøb og lokaletilskud (B)

4.

 Projekt M/F BROEN (D), (B)

5.

 Takstblad - Slagelse Teater 2022 (B)

6.

 Gensidig orientering (O)

7.

 Pressemeddelelser (B)

8.

 Godkendelse af referat (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Initiativsag: Anmodning om forvaltningens vurdering af budget (B)

3.

 Skælskør Marinegarde - Tilskud til lokaleleje (B)

4.

 Ansøgning om tilskud til Kongegaarden - Isenstein-samlingen (B)

5.

 Forpagtningsaftale Slagelse Teater 2022 - 2024 (B)

6.

 Fremtidig tildelingsmodel til Skælskør Marinegarde og Slagelse Garden (O)

7.

 Sørby eSport - ansøgning om huslejeudsættelse (B)

8.

 Igangsættelse af bevægelsesindsatser på dagtilbuds- og skoleområdet (B, E)

9.

 Anlægsregnskaber Kultur- og Fritidsudvalget (B)

10.

 Anmodning om opstart af lokalplan for boliger, vandsportscenter og færgen M/F Broen ved Halsskov Havn (B), (O)

11.

 Midlertidig arealanvendelse til dykkerformål i Halsskov Færgehavn (B) (O)

12.

 Gensidig orientering (O)

13.

 Pressemeddelelser (B)

14.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top