Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Plan og Udviklingsudvalget)

Mødeoversigt: Plan og Udviklingsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2011 - 31/03/2011

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Februar

1/2

  Januar

4/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Opgørelse over jordfonden pr. 31. december 2010

3.

 Ansøgning om midler til Kommuneplan 2013

4.

 Borgerinddragelse - Kommuneplan 2013

5.

 Høring af Forslag til Vandplan

6.

 Tilvejebringelse af plangrundlag for Syrengården på Omø

7.

 Lokalplananmodning for tilvejebringelse af lokalplan for det Gamle Mejeri, Kirke Stillinge

8.

 Lokalplananmodning om etablering af psykiatrifunktioner ved Slagelse Sygehus

9.

 Forslag til lokalplan 1090, Erhvervsområde nord for Nordre Ringgade i Slagelse

10.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1096, Almene plejeboliger ved Rosenkildevej i Slagelse samt tillæg nr. 10 til Slagelse Kommuneplan 2009-2020

11.

 Boligprogram 2011

12.

 Beslutning om ny tidsplan for bosætningspolitikken

13.

 Konferencer og udvikling i landdistrikterne

14.

 Grøn erhvervsudvikling og kommunal omstilling

15.

 Projekt: Bevægelse i hverdagen

16.

 Mulighed for forkøbsret på erhvervsarealer

17.

 Tropebyen Slagelse

18.

 Salg af erhvervsareal Møllevangen 58 i Korsør

Lukket punkt

19.

 Dispensation/ophævelse af byggepligt - Agersøgårds Vænge på Agersø

Lukket punkt

20.

 Mageskifte af arealer på Teilmanns Allé i Korsør

Lukket punkt

21.

 Bevarelse af offentlige arbejdspladser

Lukket punkt

22.

 Eventuelt

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Kommuneplanstrategi og Kommuneplan 2013

3.

 Anlægsbevilling/rådighedsbeløb 2011 vedr. køb af Willemoesvej 2b og 2c

4.

 Anmodning om revision af Lokalplan 1020, Vemmelev

5.

 Lokalplananmodning om revision af lokalplan 254, Slagelse

6.

 Høringssvar Vækstforum Sjælland Turismestrategi 2011-2015

7.

 Erhvervshavn Stigsnæs

8.

 Købstadsprojektet

Lukket punkt

9.

 Organisering af fælles driftsorganisation for Turistråd og Erhvervsråd

Lukket punkt

10.

 Slagelse Turistråd

Lukket punkt

11.

 Eventuelt

    Til top