Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknik- og Miljøudvalget)

Mødeoversigt: Teknik- og Miljøudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2013 - 31/12/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

26/11 4/11

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Agenda 21 udvalget (B)

3.

 Blå Flag, evaluering af 2013 og beslutning om 2014 (B)

4.

 Godkendelse af ejerstrategi og vedtægt for AffaldPlus (B)

5.

 Teknik og Miljø - Udviklingsaftale 2014-2015 mellem politikere og centerledelsen (B)

6.

 Budgetopfølgning oktober - Teknik og Miljøudvalget (B)

7.

 Teknik og Miljøudvalget - politisk årshjul 2013 (B)

8.

 Udmøntning af besparelser på Drift og Anlæg - drift (B)

9.

 Del-Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Teknik- og Miljøudvalget (B)

10.

 Del-Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Teknik- og Miljøudvalget (B)

11.

 Cykelsti ved Stillinge (B)

12.

 Renovering af cykelstier der er ødelagt af træer (B)

13.

 Lad stormfællede træer ligge (B)

14.

 Kolonihaver gl. Slagelse - tilbagebetaling af vandafledningsafgifter for spildevand (B)

15.

 Kommuneplan 2013- Forslag til Tillæg nr. 3 - Klimatilpasningsplan (D)

16.

 Udbudsplan 2014 (D)

17.

 Udmøntning af Budget 2014-2017 - Teknik og Miljø (O)

18.

 Orientering om status for Naturkvalitetsplan 2009-2013 og naturprojekter (O)

19.

 STEPS 1 - Strategisk energiplanlægning i Region Sjælland (O)

20.

 Kildemosen 4200 - omlægning af privat fællesvej (O)

21.

 Orientering om høring om nye busstoppesteder (O)

22.

 Afgørelser truffet af andre instanser (O)

23.

 Meddelelser (O)

24.

 Pressemeddelelser (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af revideret Betalingsvedtægt for SK Spildevand A/S (B)

3.

 Arla - Etablering af privat spildevandsledning

4.

 Forslag til høringssvar til forslag til de statslige vandplaner for første planperiode (B)

5.

 Regulering af offentlighedens adgang i EF-fuglebeskyttelsesområde ved Lejodden, Korsør (B)

6.

 Afgørelse om miljø- og sikkerhedsgodkendelse af DLG (B)

7.

 Teknik og Miljøudvalget - politisk årshjul 2013 (B)

8.

 Udmøntning af Budget 2014-2017 - Drifts- og anlægsområdet - Drift (B)

9.

 Udmøntning af Budget 2014-2017 - Drifts- og Anlægsområdet - Anlæg (B)

10.

 Frivillighedsaftaler med borgere på Teknik og Miljøudvalgets arealer (B)

11.

 Offentlige toiletter - prioritering og optimering (B)

12.

 Vedligeholdelse af cykelstier (D)

13.

 Vintervedligeholdelse (O)

14.

 Afgørelser truffet af andre instanser (O)

15.

 Meddelelser (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

    Til top