Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknik- og Miljøudvalget)

Mødeoversigt: Teknik- og Miljøudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2013 - 30/06/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

4/6 4/6

  Maj

6/5

  April

9/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Vejbidrag - vurdering af fastsættelse af vejbidrag (B)

3.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private vandværker 2013 (B)

4.

 Tillæg til vandforsyningsplan 2012-2020 - Stigsnæs - Endelig vedtagelse (B)

5.

 Godkendelse af forslag til fællesregulativ for grænsevandløb til Næstved Kommune (B)

6.

 Status for højtvandssikringen i Korsør og tilpasning af procesplaner (B)

7.

 Godkendelse og prioritering af anlægsønsker til budget 2014-2017 (B)

8.

 Budgetopfølgning april - Teknik og Miljøudvalget (B)

9.

 Budget 2014-2017 - Takster (B)

10.

 Teknik- og Miljøudvalget - politisk årshjul 2013 (B)

11.

 Hashøj Kraftvarmeforsyning - forblivelsespligt (B)

12.

 Oprettelse af nyt vejnavn til Hallelevvej 32A (B)

13.

 Klimatilpasningsplan - visioner og værdikortlægning (D)

14.

 Afgørelser fra andre instanser (O)

15.

 Meddelelser (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

17.

 Udtrædelse af fælleskommunalt selskab (B)

18.

 Tiltrædelse af vilkår for opløsning af Afviklingsselskabet af 1. december 2009 (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

18.

 Tiltrædelse af vilkår for opløsning af Afviklingsselskabet af 1. december 2009 (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Klimatilpasningsplan - debatoplæg, revideret proces- og tidsplan og status for baggrundsmaterialet (B)

3.

 Forslag til ændret proces- og tidsplan for kloakeringen af Kirkerup og Bøstrup (B)

4.

 Teknik og Miljøudvalget - politisk årshjul 2013 (B)

5.

 Prioriterede anlægsønsker -budget 2014-2017 (D)

6.

 Spørgsmål til spildevandsplanlægning (O)

7.

 Orientering om klager over gener fra Miljøcenter Enggården (O)

8.

 Miljøindsatsen på virksomheders- og landbrugsområdet i 2012 (O)

9.

 Tude Ådal - teknisk forundersøgelse (O)

10.

 Storebæltsvej 4200 - Støj fra nødparkeringsplads (O)

11.

 Orientering om afgørelser truffet af andre instanser (O)

12.

 Meddelelser (O)

13.

 Pressemeddelelser (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Omlægning af buskørslen i Vestermoseområdet (B)

3.

 Ny Busplan - proces for etablering og ændring af stoppesteder (B)

4.

 Fremskrivning af udgifter til vintervedligeholdelsen (B)

5.

 Strategisk varmeplan (B)

6.

 Teknik og Miljøudvalgets politikområde - gældende politikker og strategier (B)

7.

 Designmanual for naturinventar (B)

8.

 Regnskabsresultat 2012 og overførsel fra 2012 til 2013 (B)

9.

 Regnskab 2012 Drift og Anlæg (B)

10.

 Udvalgsrapportering februar Teknik og Miljøudvalget (B)

11.

 Frigivelse - Forskønnelse af parker (B)

12.

 Frigivelse - Rabatter og græsarealer (B)

13.

 Teknik og Miljøudvalget - politisk årshjul 2013 (B)

14.

 Forskønnelse af Algade i Skælskør - det videre projektforløb (B)

15.

 Teknik- og Miljøudvalget - høring af integrationspolitik (D)

16.

 Afslag på dispensation til kørsel med gylletransportvogne i 2013 (O)

17.

 Orientering om afgørelser truffet af andre instanser (O)

18.

 Udmøntning af besparelser på grønne områder (E)

19.

 Meddelelser (O)

20.

 Pressemeddelelser (B)

    Til top