Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

563.

 Bemærkninger til dagsordenen

564.

 Meddelelser

565.

 Miljø - Tilsynskampagne 2016

566.

 Afrapportering af administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven og museumsloven

567.

 Forskrift for fuglehold

568.

 Udvidelse af større husdyrbrug

569.

 Størrelsen på udhusarealer

570.

 Landzonesag - Ansøgning om udvidet anvendelse af Louisestiftelsen - Feldskovvej 30, 4180 Sorø

571.

 Nedlæggelse af lejlighed - Rustkammervej 1

572.

 Nedlæggelse af lejlighed - Søgade 14

573.

 Dispensation fra Lokalplan SK 3 til tagmateriale

574.

 Dispensation fra lokalplan nr. 31 til opstilling af telthal - Kalundborgvej 84, 4180 Sorø

575.

 Dispensation fra Lokalplan nr. 104 til ændret gavlmateriale på Tøjhusvej

576.

 Ny handicappolitik for Sorø Kommune

577.

 Strategi for samskabelse og samarbejde med civilsamfund

578.

 Affaldsordninger 2018-2022 (2024) - Regulativ for Husholdningsaffald

579.

 Frigivelse af anlægsmidler for funktionskontrakt vedrørende vejvedligeholdelse samt følgearbejde i 2017

580.

 Frigivelse af anlægsmidler til færdiggørelse af fortov og kantsten langs den nordlige del af Industri Vest

581.

 Frigivelse af anlægsmidler til renovering af broer

582.

 Frigivelse af anlægsmidler til Slaglille Bjernede Skole - Bygningsvedligeholdelse - Foreningsdelen


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top