Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

583.

 Bemærkninger til dagsordenen

584.

 Meddelelser

585.

 Mobildækning - Orientering om status vedrørende udnyttelse af lånedispensation

586.

 Implementering af Vision og Planstrategi 2018 - Teknik og Miljøudvalget (2017)

587.

 Afrapportering af administrationsgrundlag for delegation og underskriftskompetence

588.

 Afrapportering af administrationsgrundlag for vandforsyningsloven 2015 og 2016

589.

 Dispensation til udstykning af Søstrædet 26

590.

 Dispensation fra Lokalplan SK 6 til etablering af flere parkeringspladser ved Sorø Station

591.

 Dispensationer fra Lokalplan nr. 72 til udstykning og indretning af erhverv på Bjernedevej 25 og 27

592.

 Indsigelse mod dispensation fra Lokalplan nr. 28 til udformning af beplantningsbælte på Centervej

593.

 Endelige Natura 2000 handleplaner 2016-2021

594.

 Etablering af to søer - Veddevej 21, 4295 Stenlille.

595.

 Planlægning for omfartsvej ved Tersløse

596.

 Planlægning for området ved Sorø Station

597.

 Trafikbestilling 2017

598.

 Håndteringen af håndværkerydelser i Sorø kommunes Drift

599.

 Godkendelse af takstblad 2017 - Dianalund Vandværk

600.

 Godkendelse af takstblad 2017 - Frederiksberg Vandværk

601.

 Godkendelse af takstblad 2017 - Stenlille Vandværk

Lukket punkt

602.

 Juridisk vurdering af aftaleforhold


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top