Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

603.

 Bemærkninger til dagsordenen

604.

 Meddelelser

605.

 Disposition for Byrådets temamøde om mobilitet

606.

 Areal-, Ejensdoms- og Anvendelsesstrategi 2017-2020, Del 1.

607.

 Status for opfølgning på kloakering samt forbedret spildevandsrensning

608.

 Afrapportering af administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder 2016

609.

 Afrapportering af administrationsgrundlag for jordvarmeanlæg

610.

 Afslag til opførelse af enfamiliehus - Lundhøjvej 13, 4180 Sorø

611.

 Forskrift for opbevaring af olie- og kemikalier og miljøfarlige væsker

612.

 Vandområdeplaner - udpegning af sekretariatskommuner samt nedsættelse af vandråd

613.

 Regnskab 2016 - overførsler 2016-2017 Teknik og Miljøudvalget

614.

 Teknik og Miljøudvalget - Overførselssagen for anlæg 2016-2017

615.

 Frigivelse af anlægsmidler for trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2017

616.

 Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende alléen på Skælskørvej

617.

 Frigivelse af anlægsmidler til anlæggelse af Rundkørsel - Kalundborgvej/Elmebjergvej

618.

 Frigivelse og overførsel af overskydende midler fra funktionskontraktens asfaltudlægning.

619.

 Forslag til ny lokalplan og kommuneplantillæg for Kongskilde Friluftsgård

620.

 Stillingtagen til omfang samt anvendelse af areal mellem Ventemøllegården og Borgerhuset i Dianalund

621.

 Håndtering af udbud af håndværkerydelser i Sorø kommunes drift


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top