Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social og Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Social og Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2018 - 30/09/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

3/9

  August

13/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

65.

 Bemærkninger til dagsordenen

66.

 Meddelelser

67.

 Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed

68.

 Tilsyn med plejecentre 2018

69.

 Frivilligpriser 2018

70.

 Økonomisk Redegørelse 30-06-2018 Social og Sundhedsudvalget

71.

 Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

58.

 Bemærkninger til dagsordenen

59.

 Meddelelser

60.

 Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed

61.

 Brugertilfredshedsundersøgelse fra Det Danske Madhus

62.

 Magtanvendelser på det sociale område i 2017

63.

 Godkendelse af regnskab 2017 og budget 2019 for boligdelen i Degneparken S/I

64.

 Serviceinformation til veteraner

    Til top