Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur og Fritidsudvalget)

Mødeoversigt: Kultur og Fritidsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

2/12 11/11

  Sep - Aug - Jul

23/9 2/9 12/8

  Jun - Maj - Apr

10/6 6/5 15/4

  Mar - Feb - Jan

4/3 4/2 14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

149.

 Godkendelse af dagsorden

150.

 Meddelelsessag

151.

 Økonomisk Redegørelse 31.10.2015 Kultur og Fritidsudvalget

152.

 Ny service i Sorø kommune - Kultur og Fritidsudvalget

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

144.

 Godkendelse af dagsorden

145.

 Meddelelsessag

146.

 Aftenskoler - Lærer-/lederløn og lokaletilskud i 2016

147.

 Retningslinjer for timefordeling i Sorø Kommunes idræts-faciliteter - genoptagelse

148.

 Udviklingsaftale Kultur 2016

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

132.

 Godkendelse af dagsorden

133.

 Meddelelsessag

134.

 Naturvejledning 2015-2018

135.

 Sorø Bibliotek - åbningstider efterår 2015

136.

 Internationaliseringsmidler 2015

137.

 Events i Sorø Kommune i 2016

138.

 Puljen til Lokalhistoriske foreninger 2015

139.

 Kulturelle Formål - 3. uddeling 2015

140.

 Start- og Udviklingspuljen 2015

141.

 Rådighedsbeløbet 2. uddeling 2015

142.

 Anlægsbevilling til fraflytning af Banevej 30

Lukket punkt

143.

 Kulturpris 2015

Gå til toppen af siden 
Punkter

127.

 Godkendelse af dagsorden

128.

  Meddelelsessag

129.

 Kultur og Fritidsudvalget - Dialogmøder i 2016 - Fastsættelse af tidspunkter

130.

 Økonomisk Redegørelse 30.06.2015 Kultur og Fritidsudvalget

131.

 Integrationsstrategi 2015 - handleplan for styrket integration

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

119.

 Godkendelse af dagsorden

120.

 Meddelelsessag

121.

 Internationaliseringsmidler - Endelig vedtagelse af retningslinjerne

122.

 Retningslinjer for timefordeling i Sorø Kommunes idrætsfaciliteter - genoptagelse

123.

 Kulturelle Formål - status på forbrug inden 3. uddeling 2015

124.

 Godkendelse af årsregnskab for Sorø Kunstmuseum

125.

 Sorø Bibliotek - Etablering af åbent bibliotek

126.

 Flytning af Den Musiske Skole fra Banevej til Borgerskolen

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

108.

 Godkendelse af dagsorden

109.

 Meddelelsessag

110.

 Budgetønsker 2016-2019 Kultur og Fritidsudvalget

111.

 Retningslinjer for timefordeling i Sorø Kommunes idrætsfaciliteter

112.

 Internationaliseringsmidler - 2015

113.

 Kulturelle Formål. 2. uddeling 2015

114.

 Events i Sorø Kommune fra 2016

115.

 Bankoforeningen i Ruds Vedby - leje af Ruds Vedby Hallen

116.

 Omdisponering af baneareal ved Sorø Freja

117.

 Kunstgræsanlæg - Sorø Hallerne - 2015

118.

 Petanquebane - Sorø Hallerne - 2015

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

108.

 Godkendelse af dagsorden

109.

 Meddelelsessag

110.

 Status vedr. Naturvejledning 2015-2018

111.

 Sorø Kunstmuseum - kvalitetsvurdering

112.

 Visions og Planstrategi - målsætninger for Kultur og fritidsområdet

113.

 Kulturelle Formål - ansøgninger til Huleby og Med mor bag rattet

114.

 Takster for Sorø Musiske Skole

115.

 Kunstgræsanlæg - Frederiksberg Hallen - 2015

Lukket punkt

116.

 Ung lederpris - 2015

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

96.

 Godkendelse af dagsorden

97.

 Kommunale lokaler - hvem kan låne gratis

98.

 Meddelelsessag

99.

 Rådighedsbeløbet 2015 - 1. uddeling

100.

 Pedersborg Skole - internationaliseringsmidler

101.

 TalentSport Sorø - udpegning af bestyrelsesmedlemmer

102.

 Kulturelle Formål - tillæg til kriterier for uddeling af midler

103.

 Overførselssag 2014-2015 Kultur og Fritidsudvalget

104.

 Økonomiske Udfordringer 2015 - Kultur og Fritidsudvalget

105.

 Kulturaftale 2015-2018

106.

 Borgerhuset i Dianalund - ændring af vedtægter

Lukket punkt

107.

 Lederpris - 2015

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

86.

 Godkendelse af dagsorden

87.

 Meddelelsessag

88.

 Slaraffen. Børnekulturuge 2015

89.

 Sorø Musiske Skole - visioner i forbindelse med forventet flytning

90.

 Genoptagelse. Udmøntning af budget 2015 til Talentsport Sorø og bredde-idrætten (Sorø Ordningen)

91.

 Økonomiske Udfordringer 2015 Kultur og Fritidsudvalget

92.

 Implementering af Visions og Planstrategi 2018 - proces i fagudvalgene forår/sommer 2015

93.

 Ansøgning - Sorø Jazzfestival 2015

94.

 Anlægsregnskab - Boldbaner mv.

95.

 Museum Vestsjælland - Harmonisering af tilskud fra 2016

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

82.

 Godkendelse af dagsorden

83.

 Meddelelsessag

84.

 Ansøgning fra foreningen Alsted Fjenneslev Traktor Træk om etablering af permanet bane

85.

 Ansøgninger til Kulturelle Formål - 1. uddeling 2015

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

76.

 Godkendelse af dagsorden

77.

 Meddelelsessag

78.

 Orientering om udbetaling af tilskud til Leder- og instruktørkurser 2014

79.

 Skovaftale 2015 - Stiftelsen Sorø Akademi

80.

 Udmøntning af budget 2015 til Talentsport Sorø og bredde-idrætten (Sorø Ordningen)

81.

 Gadeteaterfestival 2015

    Til top