Politiker Web - Vesthimmerlands Kommune  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-01-2018 - 31-03-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

1/3

  Januar

25/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2014 2013 2012 2011
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

11.

 Anmodning om udtræden af Byrådet fra Knud Kristensen

12.

 Decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af de sociale regnskaber for 2016 på områder med statsrefusion

13.

 Fordeling af kompetenceudviklingsmidler i 2018

14.

 Tillægsbevilling - Projekter med ekstern finansiering 2018 - KFU

15.

 Ansøgning om anlægsbevilling - renovering af kaj på Rønbjerg Havn

16.

 Anlægsregnskab - IT

17.

 Ansøgning om anlægsbevilling til nyt EOJ-system

18.

 Projekt videreudvikling og styrkelse af den tværgående sundhedsindsats målrettet udsatte borgere på psykiatriområdet

19.

 Fritvalgspriser 2018

20.

 Høring - Kommuneplantillæg og lokalplan for Livø Havn

21.

 Delegering af kompetence for tillæg til lokalplan for ændring af byggefelt, Rema1000, Aalestrup

22.

 Kultur- og Fritidsudvalget - Ændring af kompetencefordelingen på folkeoplysningsområdet

23.

 Himmerlands Kunstmuseum - Godkendelse af fundatsændring

24.

 Kvalitetsstandard 2018 - Voksne med særlige behov

25.

 Kvalitetsstandarder 2018 - Voksne hjemmeboende

26.

 Made in Denmark 2019

27.

 Valg af medlemmer til valgbestyrelsen ved Folketingsvalg - Himmerlandskredsen og valgbestyrelsen ved valg til Europa-parlamentet

28.

 Valg af medlemmer til Bevillingsnævnet

29.

 Valg af medlemmer til Beboerklagenævnet

30.

 Indstilling af formand for Beboerklagenævnet

31.

 Bemyndigelse til underskrift af køb og salg af fast ejendom

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Likviditetsoversigt 2017 - pr. 31. december 2017

2.

 Raunstrup Vandværk, Birkevej 1D, 9670 Løgstør- Kommunegaranti 0,4 mio kr. til nødforsyningsledning

3.

 Fastsættelse af gebyr og forslag til ny Opkrævningspolitik

4.

 Høring - Ophævelse af lokalplan 71 - regulering af vindmøller

5.

 Forslag fra SF: Borgerdrevne forslag i byrådssalen

6.

 Valg af stedfortrædere til bestyrelsesmedlemmer til Oudrup Deponi I/S

7.

 Valg af medlemmer til Handicaprådet

8.

 Valg af medlemmer til bestyrelsen for Andrea Munksgaard-Nielsens legat 2018 - 2021

9.

 Valg af medlem til bestyrelsen for Vesthimmerlands Gymnasium

10.

 Politisk mødekalender 2018

    Til top