Politiker Web - Vesthimmerlands Kommune  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Fritidsudvalget)

Mødeoversigt: Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2018 - 31-03-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Januar

31/1 10/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2014 2013 2012 2011
 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

11.

 Minibudgetopfølgning pr. 30. november 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget

12.

 Tillægsbevilling - Projekter med ekstern finansiering 2018 - KFU

13.

 Vesthimmerlands Kulturskole - udpegning af medlem til kulturskolerådet for perioden 2018-2021

14.

 Limfjordsmuseet - Godkendelse af budget 2018

15.

 Himmerlands Kunstmuseum - Godkendelse af fundatsændring

16.

 Kulturelle aktiviteter - ansøgning om tilskud til særudstilling på Johannes V. Jensen Museet

17.

 Kulturelle aktiviteter - ansøgning om tilskud til foredrag i 2018 - Folkeuniversitetet i Vesthimmerland

18.

 Plantagevej udleje af restarealerne

19.

 Kultur- og Fritidsudvalget - Ændring af kompetencefordelingen på folkeoplysningsområdet

20.

 Status for projekt - Svømmecenter Vesthimmerland

21.

 Status for projekt - Ombygning af Johannes V. Jensen Museet

22.

 Frivilig socialt arbejde i Vesthimmerlands Kommune

23.

 Godkendelse af revideret forretningsorden for valgperioden 2018-2021

24.

 Orientering - Konstituering af Landsbyudvalget for 2018

25.

 Orientering - Meddelelser til udvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af formand for Kultur- og Fritidsudvalget

2.

 Valg af næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget

3.

 Forretningsorden for Kultur- og Fritidsudvalget 2018 - 2021

4.

 Politisk mødekalender 2018

5.

 Præsentation og forventningsafstemning

6.

 Vesthimmerlands Kulturråd - udpegning af tilforordnet medlem for 2018-2021

7.

 Vesthimmerlands Musikhus ALFA - udpegning af medlem til bestyrelsen for perioden 2018 - 2021

8.

 Årshjul 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget

9.

 Orientering - Friluftsrådet Fokuskommune Sund i Naturen

10.

 Orientering - Meddelelser til udvalget

    Til top