Politiker Web - Vesthimmerlands Kommune  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2018 - 31-03-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Januar

30/1 9/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2014 2013 2012 2011
 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

9.

 Godkendelse af revideret forretningsorden for valgperioden 2018-2021

10.

 Minibudgetopfølgning pr. 30. november 2017 - Sundhedsudvalget

11.

 Anlægsregnskab - IT

12.

 Ansøgning om anlægsbevilling til nyt EOJ-system

13.

 Fritvalgspriser 2018

14.

 Pulje til oprettelse af Læge- Sundheds huse

15.

 Projekt videreudvikling og styrkelse af den tværgående sundhedsindsats målrettet udsatte borgere på psykiatriområdet

16.

 Akut sygepleje - Akutpladser

17.

 Udvikling af aktivitets- og beskæftigelsesområdet

18.

 Serviceniveau for indkøb/varelevering til hjemmeboende

19.

 Høring - Lægemiddelforsyning Farsø og Løgstør apoteker

20.

 Indsatskatalog 2018 - Servicelovsområdet

21.

 Indsatskatalog 2018 - Kropsbårne hjælpemidler

22.

 Kvalitetsstandard 2018 - Voksne med særlige behov

23.

 Kvalitetsstandarder 2018 - Voksne hjemmeboende

24.

 Nyt botilbud Aalestrup

25.

 Socialtilsyn 2017 - Bofællesskabet Møllersgård, Løgstør.

26.

 Socialttilsyn 2017 - Højvej 7

27.

 Socialtilsyn 2017 - Bofællesskabet Rosengården, Aalestrup

28.

 Socialtilsyn 2017 - Hus E, Bofællesskabet Bøgevej og Møllersgaard

29.

 Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. januar 2018

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Sundhedsudvalget 2018 - 2021- Valg af formand

2.

 Sundhedsudvalget 2018 - 2021 - valg af næstformand

3.

 Sundhedsudvalget - Forretningsorden valgperioden 2018 - 2021

4.

 Præsentation og forventningsafstemning - Sundhedsudvalget

5.

 Politisk mødekalender 2018

6.

 Orientering - Friluftsrådet Fokuskommune Sund i Naturen

7.

 Udpegning politisk forankringsgruppe - Sundhedsaftale 2015-18

8.

 Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 9. januar 2018

    Til top