Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Forslag til Handicappolitisk Handleplan for 2014-15 - Revision af handicappolitikken

3.

 Sundhedsudvalgets behandling af rammer, proces og mål i budgetlægningen for 2014-17

4.

 Orientering om slutevaluering på satspuljeprojektet 'Kom i Form'

5.

 Orientering om status på Vordingborg Kommunes børneovervægtstilbud

6.

 Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi 2014 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

7.

 Forslag til Politik for Frivillighed

8.

 Orientering om udlevering af antabus på Sundhedscenter Stege

9.

 Orienteringssag - Årsberetning 2012 - Utilsigtede Hændelser

10.

 Orienteringssag - Tilbagemelding fra og opfølgning på dialogmøder 2013

11.

 Eventuelt

12.

 Underskriftsblad


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top