Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Dialogmøde med virksomhedsledere på socialområdet

3.

 Regnskab 2007 - Socialområdet

4.

 Handleplan for embedslægetilsyn på ældrecentrene i 2007

5.

 Platangården - ungdomscenter og støtteboliger

6.

 Rammeaftale 2009

7.

 Principper for samarbejde på det sociale område og specialundervisningsområdet imellem kommunerne i KKR Sjælland

8.

 Fordeling af midler i henhold til § 18 i Lov om Social Service

9.

 Etablering af hjælpemiddeldepot på Præstegårdsvej

Lukket punkt

10.

 Tilbud om overtagelse af den selvejende institution Rosengården

Lukket punkt

11.

 Sag fra Klagerådet

12.

 Eventuelt.

13.

 Underskriftsblad


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top