Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Teknikudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Teknikudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/10/2009 - 31/12/2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

30/11 2/11

  Oktober

5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden - direktøren

2.

 Aftalestyring 2010 - Teknikområdet

3.

 Byfornyelse - Særlig pulje til nedrivning af boliger mv.

4.

 Havnevej 6, Præstø - Opførelse af dagligvarebutik

5.

 Opklassificering af veje på Ore Strand

6.

 Næstvedvej - jernbanebro

7.

 Etablering af toilet på Lilletorv i Vordingborg

8.

 Kommissorium for udarbejdelse af en klimastrategi

9.

 Eventuelt

10.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Aftalestyring for 2010 - Dialogmøde med aftaleenhederne under Teknikudvalget

2.

 Aftalestyring for 2010 - Dialogmøde med fagsekretariaterne under teknikudvalget

3.

 Orientering fra formanden - direktøren

4.

 Orientering om indkomne, behandlede og igangværende sager i 3. kvartal 2009

5.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 - Teknikudvalget

6.

 Redegørelse om budgettet til MOVIA

7.

 Offentlig sti ved Mern Saftstation

8.

 Rævespærre på Nyord

9.

 Trafikanlæg i forbindelse med etablering af genbrugsstation i Ørslev

10.

 Etablering af toilet på Lilletorv i Vordingborg

11.

 Fremtidens havne og maritime miljøer

12.

 Forslag til regulering af maksimaltakster for taxikørsel

13.

 Eventuelt

14.

 Underskriftsblad

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden - direktøren

2.

 Orientering om høring af ny vejfortegnelse for kommunale veje og private fællesveje

3.

 Byfornyelse - Særlig pulje til nedrivning af boliger m.v.

4.

 Bevarende lokalplan for Præstø Havn

5.

 Endelig vedtagelse af kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

6.

 Renovering-istandsættelse af Københavnsvej fra Algade til Chr. Richardtsvej

7.

 Trafikdæmpende foranstaltninger på Svingkærvej m.fl.

8.

 Gravearbejde i forbindelse med vejbelysning på private fællesveje

9.

 Vinterregulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

10.

 Evaluering af udpegninger til råd, nævn, bestyrelser m.m. i valgperioden 2006-2009

11.

 Eventuelt

12.

 Underskriftsblad

    Til top