Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Arbejdsmarkedsudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Arbejdsmarkedsudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/10/2009 - 31/12/2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

3/12

  November

12/11

  Oktober

1/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Budgetopfølgning pr. 30. november 2009 - Arbejdsmarkedsudvalget

3.

 Opfølgning på arbejdsmarkedet generelt - november 2009

4.

 Rammer for aktivering af sygedagpengemodtagere fra begyndelsen af 2010

5.

 Aftale med LOs A-kasser og Jobcenter Vordingborg-Vordingborg Kommune

6.

 Orientering om ungeindsatsen

7.

 Orienteringspunkt - Integrationsrådet

8.

 Evaluering af 'Grib Chancen' - Vordingborg Kommunes projekt under Lighed i Sundhed

9.

 Aftalestyring 2010 - Arbejdsmarkedsområdet

10.

 Eventuelt

11.

 Underskriftsblad

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Aftalestyring for 2010 - Dialogmøde med arbejdsmarkedssekretariatet

2.

 Orientering fra formanden

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2009 - Arbejdsmarkedsudvalget

4.

 Opfølgning på arbejdsmarkedet generelt - oktober 2009

5.

 Orientering om ungeindsatsen

6.

 Orienteringspunkt - Integrationsrådet

7.

 Ny matchmodel - Ikrafttræden marts 2010

8.

 Status på samarbejdet med A-kasser

9.

 Overdragelseserklæringer vedrørende statslige bevillinger i forbindelse med overgangen til det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem

10.

 Eventuelt

11.

 Underskriftsblad

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Opfølgning på initiativer der har udgangspunkt i serviceeftersynet og anbefalinger fra revisionsrapporten

2.

 Endelig vedtagelse af kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

3.

 Evaluering af udpegninger til råd, nævn, bestyrelser m.m. i valgperioden 2006-2009

4.

 Eventuelt

5.

 Underskriftsblad

    Til top