Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Økonomiudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Økonomiudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/10/2009 - 31/12/2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

17/12 9/12

  November

19/11

  Oktober

21/10 21/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Havnevej 6, Præstø - Opførelse af dagligvarebutik m.v.

2.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Låneoptagelse ældreboliger, Bo og naboskab Vordingborg (Sankelmarksvej)

2.

 Arbejdernes Boligselskab - Regnskab 2008

3.

 Langebæk Boligselskab - Regnskab 2008

4.

 Boligselskabet MønBo - Regnskab 2008

5.

 Seniorbofællesskabet Klintebakke, Præstø - Regnskab 2008

6.

 Boligselskabet Sjælland - Regnskab 2008

7.

 Vordingborg Boligselskab - Regnskab 2008

8.

 DSI Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger - Regnskab 2008

9.

 Aftalestyring 2010 - Økonomiudvalgets område

10.

 Aftalestyring 2010 - Arbejdsmarkedsområdet

11.

 Aftalestyring 2010 - Børn, unge og familieområdet

12.

 Aftalestyring 2010 - Kultur- og fritidsområdet

13.

 Aftalestyring 2010 - Miljøområdet

14.

 Aftalestyring 2010 - Socialområdet

15.

 Aftalestyring 2010 - Sundhedsområdet

16.

 Aftalestyring 2010 - Teknikområdet

17.

 Opfølgning på initiativer i arbejdsmarkedssekretariatet november 2009

18.

 Bevillinger givet af borgmesteren i henhold til meddelt bemyndigelse

19.

 Orienteringssag - Ældreområdet, handleplan for afvikling af underskud

20.

 Renovering af Iselingeskolen

21.

 Skimmelsvamperenovering af Æblehaven - afd. Blomsten

22.

 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2009, Stege Skole

23.

 Projekt Familiehus - Implementeringsplan og økonomi

24.

 Tillæg til anlægsbevilling, ny børnehave i Ørslev

25.

 Vordingborg Bibliotekerne ansøger om etablering af nye biblioteksfunktioner

26.

 Tilskud til Storstrøms Kammerensemble 2010-2013

27.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 - Bo og Naboskab Vordingborg

28.

 Lokaler til Sundhedsplejen i Præstø

29.

 Kommissorium for udarbejdelse af en klimastrategi

Lukket punkt

30.

 Salg af branddam på 370 m2

Lukket punkt

31.

 Salg af mindre areal på 135 m2

Lukket punkt

32.

 Salg af ejendom i Askeby

Lukket punkt

33.

 Salg af ejendom i Nyråd

Lukket punkt

34.

 Medvirken til salg af ejendom i fri handel med overtagelse af panthæftelser

Lukket punkt

35.

 Orientering om status for salg af fast ejendom

36.

 Til orientering

37.

 Underskriftsblad

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Aftalestyring - Stabene og borgerservice. Opfølgning på 2009 aftalerne og dialog om aftaler for 2010

2.

 Udkast til digitaliseringsstrategien for 2009-2013

3.

 Aftalestyring - Direktionen

4.

 Godkendelse af nedsat låneydelse i familie- og ældreboliger på Havnefronten, Vordingborg

5.

 Godkendelse af nedsat låneydelse i ungdomsboliger på Kuskevej, Vordingborg

6.

 Ansøgning fra Museerne.dk om midler til udarbejdelse af visuel identitet for Danmarks Borgcenter

7.

 Gl. Møn Kommunes Uddannelseslegat

8.

 Forslag til procedure vedrørende forflytning af ledere

9.

 Retningslinier for Kontrolgruppen

10.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 - Økonomiudvalget

11.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 for samtlige udvalg.

12.

 Orienteringssag - oversigt over gældsportefølge pr. 30. september 2009

13.

 Økonomioversigt pr. 31. oktober 2009

14.

 Opfølgning på initiativer i arbejdsmarkedssekretariatet oktober 2009

15.

 Budgetregulering vedrørende afsat beløb i budget 2010 til udarbejdelse af kommuneplan

16.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 - Stege Skole

17.

 Hjerteskolen

18.

 Afsluttet sag mod Sct. Georg Gårdens Fonden vedr. tidl. Sct. Georggårdens Børnehave nu Elverhøjen, Møn

19.

 Ældreområdet, handleplan for afvikling af underskud

20.

 Trafikanlæg i forbindelse med etablering af genbrugsstation i Ørslev

Lukket punkt

21.

 Orientering om køb og salg samt udvikling af kommunale ejendomme.

Lukket punkt

22.

 Orientering vedrørende anmodning om endeligt skøde på solgt ejendom

Lukket punkt

23.

 Ansøgning om mageskifte af erhvervsareal

Lukket punkt

24.

 Tilbud på tidligere vejmandsplads

Lukket punkt

25.

 Salg af areal til boligformål

Lukket punkt

26.

 Museum for glaskunst

Lukket punkt

27.

 Fremtidig strategi for Miljølaboratoriet IS

Lukket punkt

28.

 Valg af konsulentfirma til ansættelse af kommunaldirektør.

29.

 Til orientering

30.

 Underskriftsblad

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Endelig vedtagelse af kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

2.

 Nærdemokratimodel 2010

3.

 Ligestillingsredegørelse 2009

4.

 Revision af Arbejdsmiljøpolitikken

5.

 Nøgletal 6.45.51 - regnskab 2008

6.

 Økonomioversigt pr. 30. september 2009

7.

 Opfølgning på initiativer i arbejdsmarkedssekretariatet

8.

 Takster 2010

9.

 Ansøgning om tilskud til renovering af soldaterhjem

10.

 Ansøgninger til puljen afsat til venskabsbysamarbejde

11.

 Forslag til mødeplan 2010

12.

 Evaluering af udpegninger til råd, nævn, bestyrelser m.m. i valgperioden 2006-2009

13.

 Genbehandling af sag om meddelelse af skiftefuldmagt

14.

 Affaldsplan 2009-2012

15.

 Forslag til lokalplan nr. B 08.04.01 - Et bolig område øst for Bakkebølle i Nyråd

16.

 Ansøgning om nedsættelse af husleje fra 1. januar 2010 i ældreboliger færdiggjort efter 30. juni 2007

17.

 Vinterregulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

Lukket punkt

18.

 Ansøgning om kommunalt tilskud

Lukket punkt

19.

 Orientering om køb og salg samt udvikling af kommunale ejendomme

Lukket punkt

20.

 Status på bygningsstandarden på Det Beskyttede Værksted i Stege

Lukket punkt

21.

 Salg af landbrugsjord ved Askeby

Lukket punkt

22.

 Salg af landbrugsjord ved Mern

Lukket punkt

23.

 Tilbud på tidligere vejmandsplads

Lukket punkt

24.

 Ansøgning om mageskifte af erhvervsareal

Lukket punkt

25.

 Svend Heinild Centret

Lukket punkt

26.

 Vordingborg Uddannelsescenter

Lukket punkt

27.

 Adskillelse af forsyningen på Stege Sundhedscenter

Lukket punkt

28.

 Status vedrørende Sydsjællands Vandsportcenter

Lukket punkt

29.

 Orientering vedrørende lejemål

Lukket punkt

30.

 Medvirken til salg af ejendom i fri handel

Lukket punkt

31.

 Orientering om el-transmissionsledning

32.

 Til orientering

33.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Antagelse af konsulentfirma

2.

 Underskriftsblad

    Til top