Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Kommunalbestyrelsen 2006-2009)

Mødeoversigt: X Kommunalbestyrelsen 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/10/2009 - 31/12/2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

17/12 7/12 7/12

  November

26/11

  Oktober

29/10 8/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Låneoptagelse ældreboliger, Bo og naboskab Vordingborg (Sankelmarksvej)

2.

 Arbejdernes Boligselskab - Salg af ejendom i Ørslev

3.

 Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Stege Skole

4.

 Ændring i sammensætningen i Det Lokale Beskæftigelsesråd

5.

 Arbejdernes Boligselskab - Regnskab 2008

6.

 Langebæk Boligselskab - Regnskab 2008

7.

 Seniorbofællesskabet Klintebakke, Præstø - Regnskab 2008

8.

 Boligselskabet MønBo - Regnskab 2008

9.

 Boligselskabet Sjælland - Regnskab 2008

10.

 Vordingborg Boligselskab - Regnskab 2008

11.

 DSI Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger - Regnskab 2008

12.

 Ændring af vedtægt for Vordingborg Handicapråd

13.

 Kvalitetsrapport for skolevæsenet 2008-2009

14.

 Aftalestyring 2010 - Økonomiudvalgets område

15.

 Aftalestyring 2010 - Arbejdsmarkedsområdet

16.

 Aftalestyring 2010 - Børn, unge og familieområdet

17.

 Aftalestyring 2010 - Kultur- og fritidsområdet

18.

 Aftalestyring 2010 - Miljøområdet

19.

 Aftalestyring 2010 - Socialområdet

20.

 Aftalestyring 2010 - Sundhedsområdet

21.

 Aftalestyring 2010 - Teknikområdet

22.

 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2009, Stege Skole

23.

 Renovering af Iselingeskolen

24.

 Tillæg til anlægsbevilling vedrørende SFO2, Præstø

25.

 Projekt Familiehus - Implementeringsplan og økonomi

26.

 Tilskud til Storstrøms Kammerensemble 2010-2013

27.

 Havnevej 6, Præstø - Opførelse af dagligvarebutik m.v.

28.

 Kommissorium for udarbejdelse af en klimastrategi

29.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 - Bo og Naboskab Vordingborg

30.

 Anmodning fra Yvette Espersen om optagelse af sag på kommunalbestyrelsens dagsorden

31.

 Spørgetid

32.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 2. behandling af ændring af styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune

2.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af formand for Kommunalbestyrelsen

2.

 Valg af 1. og 2. næstformand for Kommunalbestyrelsen

3.

 Valg af medlemmer til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

4.

 Valg af medlemmer til Børn, Unge og Familieudvalget

5.

 Valg af medlemmer til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

6.

 Valg af medlemmer til Miljø- og Klimaudvalget

7.

 Valg af medlemmer til Psykiatriudvalget

8.

 Valg af medlemmer til Socialudvalget

9.

 Valg af medlemmer til Sundhedsudvalget

10.

 Valg af medlemmer til Teknikudvalget

11.

 Valg af medlemmer til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

12.

 Valg af medlemmer til Børn og Unge-udvalget

13.

 Valg af medlemmer til Beredskabskommissionen

14.

 Valg af medlemmer til Bevillingsnævnet

15.

 Valg af medlemmer til Havnebestyrelsen ved Vordingborg Havn

16.

 Valg af medlemmer til Klageråd vedrørende hjemmehjælp

17.

 Valg af medlemmer bestyrelsen for Vordingborg Musikskole

18.

 Valg af hegnssynsmænd

19.

 Valg af vurderingsmænd - Mark- og vejfredslov

20.

 Valg af medlemmer til Fredningsnævn

21.

 Valg af medlemmer til Grundlisteudvalget

22.

 Valg af medlemmer til Skatteankenævn Sydsjælland

23.

 Valg af medlemmer til Vurderingsankenævn Syd- og Østsjælland med Øer

24.

 Valg af medlem til Ekspropriationskommissionen for Øerne - ekspropriation af fast ejendom

25.

 Valg af medlem til Taksationskommissionen for Sjælland - ekspropriation af fast ejendom

26.

 Valg af medlemmer til Taksationskommissionen for Sydsjælland og Lolland-Falster - vejloven

27.

 Valg af medlemmer til Overtaksationskommissionen for Roskilde, Sydsjælland og Lolland-Falster - vejloven

28.

 Valg af medlem til repræsentantskabet for SEAS-NVE

29.

 Valg af medlemmer til bestyrelsen for Stege Fjernvarme

30.

 Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Energi Holding

31.

 Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Elnet

32.

 Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Fjernvarme

33.

 Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Forsyningsservice

34.

 Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Gadebelysning

35.

 Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Spildevand

36.

 Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Vand

37.

 Valg af medlemmer det fusionerede interessentskab Fasan og Kavo

38.

 Valg af medlem til repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia

39.

 Valg af medlem til Distriktsudvalg for Hjemmeværnet

40.

 Valg af medlemmer til bestyrelsen for Bogø Kostskole og Idrætsefterskolen Grønsund

41.

 Valg af stedfortræder for borgmesteren i Kredsråd vedrørende politiets virksomhed

42.

 Valg af stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab

43.

 Valg af delegerede og stedfortrædere til delegeretmøderne i perioden 2010 til 2013.

44.

 Kommunalpolitisk Topmøde 2010

45.

 Underskriftsbemyndigelse

46.

 Godkendelse af forretningsorden for Kommunalbestyrelsen

47.

 Godkendelse af spørgetidsregler for Kommunalbestyrelsen

48.

 Vederlag m.v. for varetagelsen af kommunale hverv 2010-2013

49.

 Godtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer og direktion

50.

 Underskriftsblad

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkommet materiale

2.

 Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved 10. klasse-centret

3.

 Ændring af styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune

4.

 Sammenlægning af Midtmøn Lokalråd med Stege-Lendemark Lokalråd

5.

 Nærdemokratimodel 2010

6.

 Udkast til digitaliseringsstrategien for 2009-2013

7.

 Godkendelse af nedsat låneydelse i familie- og ældreboliger på Havnefronten, Vordingborg

8.

 Godkendelse af nedsat låneydelse i ungdomsboliger på Kuskevej, Vordingborg

9.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 for samtlige udvalg.

10.

 Økonomioversigt pr. 31. oktober 2009

11.

 Hjerteskolen

12.

 Afsluttet sag mod Sct. Georg Gårdens Fonden vedr. tidl. Sct. Georggårdens Børnehave nu Elverhøjen, Møn

13.

 Trafikanlæg i forbindelse med etablering af genbrugsstation i Ørslev

14.

 Orienteringssag - Ændret organisering på ældreområdet

15.

 Forslag om fælles ældre-, sundheds- og idrætscenter i Præstø

16.

 Spørgetid

Lukket punkt

17.

 Museum for glaskunst

Lukket punkt

18.

 Fremtidig strategi for Miljølaboratoriet IS

19.

 Underskriftsblad

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkommet materiale

2.

 Rammeaftale 2010 på det sociale område og dele af specialundervisningsområdet

3.

 Udtalelse til Statsforvaltningen Sjælland

4.

 Endelig vedtagelse af kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

5.

 Nærdemokratimodel 2010

6.

 Ligestillingsredegørelse 2009

7.

 Økonomioversigt pr. 30. september 2009

8.

 Takster 2010

9.

 Ansøgning om tilskud til renovering af soldaterhjem

10.

 Forslag til mødeplan 2010

11.

 Evaluering af udpegninger til råd, nævn, bestyrelser m.m. i valgperioden 2006-2009

12.

 Affaldsplan 2009-2012

13.

 Forslag til lokalplan nr. B 08.04.01 - Et bolig område øst for Bakkebølle i Nyråd

14.

 Ansøgning om nedsættelse af husleje fra 1. januar 2010 i ældreboliger færdiggjort efter 30. juni 2007

15.

 Vinterregulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

16.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkommet materiale

2.

 EU - Klimapagten

3.

 Renovering af varme- og ventilationsanlæg i gymnastiksalen på Abildhøjskolen

4.

 Økonomioversigt pr. 31. august 2009

5.

 2. behandling af budget 2010 samt overslagsår 2011-2013

Lukket punkt

6.

 Personalesag

7.

 Underskriftsblad

    Til top