Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget)

Mødeoversigt: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2013 - 30/06/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

25/6

  April

23/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Forslag til indsatser i Handicappolitisk Handleplan for 2014-15 - Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

3.

 Budget 2014 - Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

4.

 Etablering af jobcenterets ungeindsats i et uddannelsesmiljø

5.

 Oprettelse af Garantiskole i Vordingborg Kommune

6.

 Tolkning af beskæftigelseskravet ved jobrotation

7.

 Orienteringssag - Status for seniorjob

8.

 Orienteringssag - Lempelig indfasning af kortere dagpengeperiode

9.

 Orienteringssag - Kontanthjælpsreformen

10.

 Orienteringssag - Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet - statistik

11.

 Eventuelt

12.

 Underskriftsblad

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2013 - Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

3.

 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af rammer, proces og mål i budgetlægningen for 2014-17

4.

 Decisionsskrivelse 2011

5.

 Godkendelse af grundlag og vilkår for omlægning af Centralvaskeriet Vintersbølle til socialøkonomisk virksomhed

6.

 Forslag til Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune - Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

7.

 Orienteringssag - Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet - statistik

8.

 Eventuelt

9.

 Underskriftsblad

    Til top