Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Psykiatriudvalget)

Mødeoversigt: Psykiatriudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2013 - 30/06/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

19/6

  Maj

13/5

  April

17/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Fremadrettet dialog med Autismecentret

3.

 Forslag til indsatser i Handicappolitisk Handleplan for 2014-15 - Psykiatriudvalget

4.

 Budget 2014-17 - Psykiatriudvalgets område

5.

 Udvalgsaftale 2014-15 - Psykiatriudvalgets område

6.

 Godkendelse af byggeregnskab og skema C - Birkelyhjemmet

7.

 Kvalitetsstandarder - Synscentralen

8.

 Orienteringssag - Anmeldte tilsyn på kommunale og private botilbud - 21'eren og Krummebækgaard

9.

 Orienteringssag - Anmeldte tilsyn på kommunale og private botilbud 2013 - Dyssemosen og Bo og Naboskab Møn

10.

 Orienteringssag - Inspiration i forbindelse med projektide om etablering af tilbud til psykisk sårbare unge

11.

 Orienteringssag - Regeringens opfølgning på evaluering af kommunalreformen

12.

 Eventuelt

13.

 Underskriftsblad

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Forslag til Handicappolitisk Handleplan for 2014-15 - Revision af handicappolitikken

3.

 Fordeling af midler jfr. § 18 i Lov om Social Service

4.

 Budgetrammer for 2014 og overslagsårene 2014-2017 - Psykiatriudvalgets område

5.

 Udarbejdelse af psykiatripolitik i Vordingborg Kommune

6.

 Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi 2014 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

7.

 Forslag til Politik for Frivillighed

8.

 Orienteringssag - Anmeldte tilsyn på kommunale og private botilbud 2013

9.

 Orienteringssag - Årsberetning 2012 - Utilsigtede Hændelser

10.

 Orienteringssag - Tilbagemelding fra og opfølgning på dialogmøder 2013

11.

 Eventuelt

12.

 Underskriftsblad

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Fremadrettet dialog med Social Virksomhed

3.

 Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2013 - Psykiatriudvalget

4.

 Psykiatriudvalgets behandling af rammer, proces og mål i budgetlægningen for 2014-17

5.

 Fortsat drøftelse omkring fysiske rammer for Værestedet Toronto

6.

 Forslag til Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune - Psykiatriudvalget

Lukket punkt

7.

 Nye lokaler til Bo og Naboskab Præstø

8.

 Eventuelt

9.

 Underskriftsblad

    Til top