Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling)

Mødeoversigt: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Oversigt for perioden: 01/04/2013 - 30/06/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

13/6 6/6

  Maj

15/5 15/5 15/5 2/5

  April

17/4 3/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Sammensætning af styregruppe m.m. til projekt Citymanager

Lukket punkt

2.

 Udbud

3.

 Til orientering

4.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Økonomirapportering pr. 30. april 2013

2.

 Ændret lønfremskrivning budget 2013

3.

 Administrationsanalysen og digitaliseringsstrategien til budget 2014-17

4.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til udvidelse af Vesthavnen i Vordingborg

5.

 Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til modernisering og renovering af Præstø Skole

6.

 Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af busparkering på Vævergangen i Vordingborg

7.

 Nyt administrationsbyggeri i Vordingborg - den videre proces samt ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb hertil

8.

 Kultur- og idrætscenter på Solbakken - ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb

9.

 Fremrykning af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb fra 2015 til 2013 til Femern bælt relateret projekter

10.

 Lovliggørelse af byggeri - 2. projektfase

11.

 Ændring af vejanlæg til gågade i Algade, Badstuegade, Baisstræde og Kirkestræde

12.

 Købstadsprojekter i Vordingborg, Præstø og Stege

13.

 Orienteringssag - Projekter som har modtaget støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen 2013 - pr. 31. maj 2013

14.

 Ansøgning om tilskud til DM i landevejscykling 20. - 23. juni 2013

15.

 Ansøgning om tilskud til Sommerbio Open Air 2013

16.

 Ansøgning om tilskud til Byportrætter 2013

17.

 Ansøgning om tilskud til Klintholm Havn - fiskerihavn med oplevelser

18.

 Ansøgning om støtte til projekt til udvikling af handelslivet i kommunens 3 købstæder

19.

 Ansøgning om tilskud til projekt Citymanager

20.

 Ansøgning om tilskud til annoncering af førstehjælpskurser

21.

 Orienteringssag - Tilskud til Projekt Tourism Innovation Management

22.

 Orienteringssag - Tilskud til For-projekt Cykelturisme på Møn

23.

 Orienteringssag - Tilskud til Projekt Feel Like

24.

 Ansøgning til LUP-pulje - Fra små-projekt til strategisk udvikling

25.

 Refusionsordning med Flextur

26.

 Kortlægning af valgdeltagelsen i Vordingborg Kommune

27.

 Særlig indsats for at højne valgdeltagelsen for unge vælgere

28.

 Tilbud på abonnementsordning fra Radio HSR

29.

 Forslag til Politik for Frivillighed - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

30.

 Forslag til Politik for frivillighed

31.

 Revideret nærdemokratimodel i Vordingborg Kommune 2013

32.

 Arrangementer på Solbakken

33.

 Status vedrørende kommunale ejendomme og anlæg - juni 2013

34.

 Vordingborg Boligselskab afd. 002 - Ansøgning om konvertering af lån

35.

 Vordingborg Boligselskab afd. 519 Rørosparken - Godkendelse af låneoptagelse til nye køkkener

36.

 Vordingborg Boligselskab afd. 103 Stege Midtby - Godkendelse af låneoptagelse til nye køkkener og altaner

37.

 Vordingborg Boligselskab - Godkendelse af låneoptagelse til tagudskiftning på Ulvsund Centret

Lukket punkt

38.

 Status på rengøring - første halvår 2013

Lukket punkt

39.

 Salg af ejendom

Lukket punkt

40.

 Salg af ejendom i Præstø I

Lukket punkt

41.

 Salg af ejendom i Præstø II

Lukket punkt

42.

 Status vedrørende Sydsjællands Vandsportscenter

43.

 Til orientering

44.

 Underskriftsblad

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Gennemgang af analyse af de centrale og decentrale administrative opgaver

2.

 Møde med bestyrelsen for Handelsstandsforeningen i Vordingborg

3.

 Status på projekter i administrationens aftale for 2013 pr. 31. marts 2013

4.

 Gensidig orientering

5.

 Indfrielse af regaranti for lån til byfornyelse

6.

 Opløsning af Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009

7.

 Analyse af de centrale og decentrale administrative opgaver

8.

 Tilbagemelding fra og opfølgning på dialogmøder 2013 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

9.

 Fastsættelse af medlemstallet i Kommunalbestyrelsen i perioden 2014-2017

10.

 Forslag til Politik for Frivillighed - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

11.

 Forslag til Handicappolitisk Handleplan for 2014-15 - Revision af handicappolitikken - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

12.

 Forslag til Reklamepolitik for Vordingborg Kommune

Lukket punkt

13.

 Geodatacentret I/S status og fremtid

14.

 Til orientering

15.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Multifunktionelt bycenter i Vordingborg By

2.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Multifunktionelt bycenter i Vordingborg By

2.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2013 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

2.

 Samlet kvartalsrapportering pr. 31 marts 2013

3.

 Anlægsregnskab for Ny Beredskabsstation i årene 2009 - 2012

4.

 Budgetomplacering vedrørende befordring af elever i folkeskolen

5.

 Kulturarvskommuneprojektet - fornyet Ph.d-projekt-ansøgning om planlægning i områder med affolkning, anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

6.

 Det Kongelige Teaters sommerballet i Vordingborg

7.

 Forslag til lokalplan T 12.01.01 og Kommuneplantillæg nr. 17 - Solcelleanlæg øst for Damsholte

8.

 Forslag til kommuneplan 'Biogasplan'

9.

 Ændring af vandforsyningsplan omkring Sandvig-Kohave og Kragevig vandværker

10.

 Ekspropriation - vejadgang til pumpestation

11.

 Strategi for energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger

12.

 Trafikbestilling 2014

13.

 Ændring af vejanlæg til gågade i Algade, Badstuegade, Baisstræde og Kirkestræde

14.

 Program for temamøde om erhvervsudvikling i forbindelse med Kommuneplanhøring

15.

 Evt. vederlæggelse af næstformænd i de stående udvalg

16.

 Evt. vederlæggelse af 2. viceborgmester

17.

 Evt. indkaldelse af stedfortræder ved inhabilitet og ved fravær kortere end 1 måned

18.

 Valg til Kommunalbestyrelsen - mindsteantal stillere for kandidatlister

19.

 Forslag til Kompetence og delegationsplan for Vordingborg Kommune

20.

 Domea, afdeling 18-08 Havnefronten - indstilling om kapitaltilførsel i samarbejde med Landsbyggefonden

21.

 Vordingborg Boligselskab afd. 101 Stege Nordby - Godkendelse af låneoptagelse til nye køkkener

22.

 Vordingborg Boligselskab afd. 401 Gl. Præstø - Godkendelse af låneoptagelse til nye køkkener

23.

 Vordingborg Boligselskab afd. 424 Egelyparken - Godkendelse at låneoptagelse til nye køkkener

24.

 Vordingborg Boligselskab afd. 510 Mølleparken 1 - Godkendelse af låneoptagelse til nye køkkener

25.

 Vordingborg Boligselskab afd. 512 Slotsparken - Godkendelse af låneoptagelse til nye køkkener

Lukket punkt

26.

 Regentparrets besøg - september 2013

27.

 Til orientering

28.

 Underskriftsblad

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på råderumsanalyser

2.

 Driftbudget for Thyravej 15, Klintholm Havn, 4791 Borre

3.

 Forslag om live-transmission fra kommunalbestyrelsesmøderne

4.

 IT udstyr til medlemmer af den kommende Kommunalbestyrelse pr. 1. januar 2014

5.

 Endelig godkendelse af koncept for Lokale Udviklingsplaner (LUP)

6.

 Reservation af midler til understøttelse af projekter i relation af Lokale Udviklingsplaner (LUP)

7.

 Ansøgning om tilskud til udeskole-grillhytte i Mern

8.

 Orienteringssag - Projekter som har modtaget støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen pr. 31. marts 2013

9.

 Status på arbejdet med Klintholm Havn - Kriegers Flak

10.

 Opfølgning på initiativer i erhvervshandleplanen for 1. kvt. 2013

11.

 Forslag til ny struktur og godkendelse af vedtægter for Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme

12.

 Fokus på sygefravær, sundhedsfremmende aktiviteter og fraværsstatistik

13.

 Arbejdsmiljøregnskab 2012 og forslag til indsatsområder 2013 og 2014

14.

 Forslag til Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

15.

 Statusorientering - Multicenter Præstø

Lukket punkt

16.

 Salg af ejendom i Stege

Lukket punkt

17.

 Salg af ejendom - LUKKET SAG

Lukket punkt

18.

 Status vedrørende kommunale ejendomme og anlæg - april 2013

Lukket punkt

19.

 Forhandlingsmandat Bycenter

20.

 Til orientering

21.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Regnskab 2012 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

2.

 Regnskab 2012

3.

 Demografiregulering og budgetrammer for 2014-17

4.

 Befolkningsprognose 2013-2026

5.

 Udvalgets behandling af rammer, proces og mål for budget 2014-17

6.

 Overførsel af restbevillinger drift og anlæg fra 2012 til 2013

7.

 Anlægsregnskab - Tvangsauktion over Domeas ungdomsboliger på Kuskevej

8.

 Anlægsregnskab for funktionskontrakter 2012

9.

 Anlægsregnskab for etablering af a-hus tilbud på Møn samt pladser til beskyttet beskæftigelse på Praktisk Service

10.

 Anlægsregnskab for renovering af udendørs idrætsanlæg i årene 2009-2012

11.

 Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af transportabel toiletvogn

12.

 Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af grusveje

13.

 Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Vordingborg Midtby - Ændringer af vejanlæg

14.

 Prioritering af medfinansieringsprojekter i forbindelse med opgradering af jernbanen på baggrund af nye overslag over anlægsomkostninger fra Banedanmark, herunder flytning af banebro, Næstvedvej

15.

 Forslag til lokalplan nr. E-17.01.01 - Erhvervsområde Møllegården, Vordingborg

16.

 Forslag til kommuneplan 'Biogasplan'

17.

 Forslag til spildevandsplan 2013-2024

18.

 Klage over manglende tilsyn m.m. Roneklintvej 42, 4720 Præstø

19.

 Dispensation fra leasingpolitikken

20.

 Forhøring af udkast til 'Politik for frivillighed'

21.

 Projekt 'Revision af handicappolitikken'

22.

 Rengøringsløsning - Status for andet halvår 2012

23.

 Tværgående mål i aftaler for 2014-15

24.

 Borgermøder i forbindelse med høring af forslag til Kommuneplan 2013

25.

 Temamøde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 15. maj 2013

26.

 Temamøde for Kommunalbestyrelsen m.fl. torsdag den 23. maj 2013

27.

 Domea, afdeling 18-08 Havnefronten - indstilling om kapitaltilførsel i samarbejde med Landsbyggefonden

Lukket punkt

28.

 Salg af ejendom

Lukket punkt

29.

 Salg af ejendom

30.

 Til orientering

31.

 Underskriftsblad

    Til top