Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Sammenlægningsudvalget 2006)

Mødeoversigt: X Sammenlægningsudvalget 2006

Oversigt for perioden: 01/10/2006 - 31/12/2006

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

13/12

  November

22/11

  Oktober

11/10 11/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkommet materiale m.v.

2.

 Vordingborg Kollegiet - til efterretning

3.

 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse (MED-aftale) i Vordingborg Kommune.

4.

 Folkeoplysningsudvalg

5.

 2. behandling af styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune.

6.

 Vederlag m.v. for varetagelsen af kommunale udvalg.

7.

 Bemyndigelse af personer til at forestå vielser

8.

 Ansættelseskompetence.

9.

 Takster for vand og varme for De Kommunale Værker i Vordingborg.

10.

 Sammenhængende børnepolitik

11.

 Forslag til styrelsesvedtægt og forretningsorden for daginstitutioner og dagpleje i Ny Vordingborg Kommune

12.

 Forslag til styrelsesvedtægt for folkeskoler i Ny Vordingborg Kommune

13.

 Forslag til styrelsesvedtægt for ungdomsskolen i Ny Vordingborg Kommune, Ungdomsskoleplan og -vedtægt

14.

 Kulturaftale, Tillægsaftale - videreførelse af hidtidig aftale i 2007

15.

 Åbning af delingsaftalen - autismecenter og dampcenter.

16.

 Udskillelse af Vordingborg Kommunale Værker i selvstændige selskaber.

17.

 Regnskab og likviditet pr. 31. oktober 2006 for sammenlægningskommunerne.

18.

 Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i sammenlægningskommunerne, låneoptagelse i Langebæk Kommune

19.

 Budget 2007 og overslagsårene 2008-2010

20.

 Ombygning - nybygning Fjordgården, Præstø

21.

 Gebyrer på biblioteksområdet

22.

 Tilskudsordning til haller - ens betalingsforhold for alle kommunens borgere

23.

 Budget 2007- takster, tilskud og egenbetaling på det sociale område.

24.

 Serviceharmonisering af boligstøtte- og pensionsområdet.

25.

 Synscentralen - leveringsaftale.

26.

 Bo og Naboskab Præstø - udvidelse.

27.

 Tilbud om Tobaks Stop til borgere og kommunalt ansatte i Ny Vordingborg Kommune fra den 1. januar 2007 i samarbejde med apotekerne i kommunen.

28.

 Administration af befordringsrabat til uddannelsessøgende

29.

 Byggesagsgebyrer 2007

30.

 Anmodning fra Flemming Tejmers om optagelse af sag verørende tilslutning til The Aalborg Commitments.

31.

 Spørgetid

32.

 Underskriftsblad

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkommet materiale m.v.

2.

 Orientering om handicaptilgængelighed til byrådssale m.m.

3.

 Udpegning af personlig stedfortræder til Handicaprådet.

4.

 1. behandling af styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune.

5.

 Forslag til mødeplan for 2007.

6.

 Ændrede vedtægter for det rytmiske spillested STARS

7.

 Forslag til styrelsesvedtægt og forretningsorden for daginstitutioner og dagpleje.

8.

 Forslag til vedtægt for styrelse af Ungdomsskolen i Vordingborg Kommune. Ungdomsskoleplan og -vedtægt.

9.

 Profil og identitet i Ny Vordingborg Kommune.

10.

 Oversigt over igangværende projekter i Langebæk, Møn, Præstø, Vordingborg og Ny Vordingborg Kommuner

11.

 Hvidbog fra Tænke Tanken til udvikling af Vordingborg-egnen.

12.

 Forslag til it-sikkerhedspolitik for Vordingborg Kommune

13.

 Forslag til regulativ for ydelse af jubilæumsgratiale m.m.

14.

 Etablering af beboerklagenævn.

15.

 Etablering af huslejenævn m.v.

16.

 Generelt om vielser efter 1. januar 2007 i Vordingborg Kommune.

17.

 Regnskab og likviditet pr. 30. september 2006 for sammenlægningskommunerne.

18.

 Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i sammenlægningskommunerne - Stege Skole, tilbygning på vestfløjens sydlige gavl.

19.

 Takst for udstedelse af legitimationskort til personer på 16 år og derover.

20.

 Redningsberedskabet - enhedstimebetaling 2007.

21.

 Ansøgning om tilskud til indvielse af GeoCenter Møns Klint.

22.

 Udskillelse af Vordingborg Kommunale Værker i selvstændige selskaber.

23.

 Åbning af delingsaftalen - anlægsprojekt U-vejen, Nakskov

24.

 Etablering af erhvervsdrivende fond til Sjællands Iværksætterhus.

25.

 Fremtidige arbejdsmarkedsrettede projekter og tilbud

26.

 Aftale om Etablering af Jobcenter

27.

 Jobcentrets satellitter i Stege og Præstø.

28.

 Kystpensionen

29.

 Amtsinstitutioner - Synscentralen

30.

 Center for Døve - rammeaftale og betalingsaftale

31.

 Takster 2007 - SFO, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og dagpleje

32.

 Videreførelse af Kulturmiljøråd

33.

 Folkeoplysningsloven - tilskudsprocent for aftenskoler m.v.

34.

 Nedsættelse af Grundvandsråd

35.

 Genbrugsstationer i Ny Vordingborg Kommune

36.

 Gebyr til indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse

37.

 Takster for brugerfinansierede områder for 2007

38.

 Demokratiudvalgets status efter 1. januar 2007

39.

 Anmodning fra Bent Jørgensen om optagelse af sag vedrørende forslag om gratis busdrift og gratis adgang til museer og svømmehaller i 2007.

40.

 Anmodning fra Bent Jørgensen om optagelse af sag vedrørende afskaffelse af håndtryk ved sammenlægningsudvalgets møder.

41.

 Anmodning fra Bent Jørgensen om optagelse af sag vedrørende politikernes arbejdsforhold.

42.

 Anmodning fra Bent Jørgensen om optagelse af sag vedrørende etablering af et politikerrum på rådhuset.

43.

 Anmodning fra Bent Jørgensen om optagelse af sag vedrørende Vordingborg legaterne.

44.

 Anmodning fra Birthe Helth og Asger Diness Andersen om optagelse af sag vedrørende tilskud til køb af Jeppe Heins Vandskulptur.

45.

 Spørgetid

Lukket punkt

46.

 Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i sammenlægningskommunerne - Antonibakken - etape 2.

Lukket punkt

47.

 Forlængelse af kontrakt om madudbringning.

48.

 Underskriftsblad

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkommet materiale m.v.

2.

 Valg til KommuneKredits bestyrelse.

3.

 Styrelsesvedtægt for Musikskolen

4.

 Forslag til koncept for aftalestyring i Ny Vordingborg Kommune.

5.

 Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i sammenlægningskommunerne - Anlægsbevilling til geoteknisk undersøgelse på Antonihøjen.

6.

 Regnskab og likviditet pr. 31. august 2006 for sammenlægningskommunerne.

7.

 Budget 2007 og overslagsårene 2008-2010

8.

 Rammeaftale 2007 mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen.

9.

 Organisering og struktur af dagplejen pr. 1. januar 2007

10.

 Børn og ungepolitik for Vordingborg Kommune

11.

 Forslag til styrelsesvedtægt for folkeskoler

12.

 Foreningstilskud

13.

 Ældreområdet - organisering.

14.

 Ældreområdet - Forslag til ældrepolitik.

15.

 Politisk organisering af sundhedsområdet.

16.

 Fagområdet Tandplejen.

17.

 Sammenlægning af Miljølaboratoriet Storkøbenhavn og Rovesta Miljø

18.

 Spørgetid

Lukket punkt

19.

 Konsulenttilbud på analyse af madserviceområdet.

Lukket punkt

20.

 Udbud af daglige bankforretninger

Lukket punkt

21.

 Udbud af revisionsopgaven.

22.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Oplæg vedr. beredskabskommissionen

2.

 Underskriftsblad

    Til top