Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne-, Unge- og Familieudvalget)

Mødeoversigt: Børne-, Unge- og Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2013 - 30/06/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

17/6 3/6

  Maj

13/5

  April

9/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budget 2014 - Børne-, Unge- og Familieudvalget - Børn og Familie

2.

 Budget 2014 - Børne-, Unge- og Familieudvalget - Dagtilbud

3.

 Budget 2014 - Børne-, Unge- og Familieudvalget - Skoler

4.

 Udvalgsaftale 2014-15 - Børne-, Unge- og Familieudvalget - Børn og Familie

5.

 Udvalgsaftale 2014-15 - Børne-, Unge- og Familieudvalget - Dagtilbud

6.

 Udvalgsaftale 2014-15 - Børne-, Unge- og Familieudvalget - Skoler

7.

 Renovering og modernisering af Gåsetårnsskolen, Marienberg afdeling

8.

 Flytning af Parkhaven til Gåsetårnsskolen - Marienberg afdelingens SFO bygninger

9.

 Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser

10.

 Styrkelse af børne- og ungdomskultur i Vordingborg

11.

 Forslag til indsatser i Handicappolitisk Handleplan for 2014-15

12.

 Procesplan for udformning af evalueringsdesign til Fokus på Folkeskolen

13.

 Teknologisikring af IT til undervisning i 2014 og 2015

14.

 Linjerne på 10. Klasse Centret

15.

 Status vedrørende henvendelse fra skolebestyrelsen på Møn Skole og forsinkede busser

16.

 Orienteringspunkter

17.

 Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget

18.

 Eventuelt

19.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af byggeprogram og prækvalificering af totalrådgivere i forbindelse med modernisering og renovering af Præstø Skole

2.

 Samarbejdsaftale om inklusionsudvikling mellem Ministeriet for Børn og Undervisning og Vordingborg Kommune

3.

 Underskriftsblad

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budgetrammer for 2014 - Børne-, Unge- og Familieudvalget - Børn og Familie

2.

 Budgetrammer for 2014 - Børne-, Unge- og Familieudvalget - Dagtilbud

3.

 Budgetrammer for 2014 - Børne-, Unge- og Familieudvalget - Skoler

4.

 Implementering af demografireguleringer i 2014 og overslagsårene på Børne- og Familieområdet

5.

 Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til modernisering og renovering af Præstø Skole

6.

 Overordnet procesplan vedrørende modernisering og renovering af Præstø Skole

7.

 Afvikling af manglende undervisningstimer i forbindelse med lærerlockout

8.

 Børn og Familie - Analyse af underretninger

9.

 Status på Overgrebspakken

10.

 Revision af styrelsesvedtægt - Dagtilbud

11.

 Kvalitetsrapport på Dagtilbudsområdet

12.

 Forslag til Politik for Frivillighed

13.

 Forslag til Handicappolitisk Handleplan for 2014-15 - Revision af handicappolitikken

14.

 Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi 2014 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

15.

 Orienteringssag - Tilbagemelding fra og opfølgning på dialogmøder 2013

16.

 Orienteringspunkter

17.

 Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget

18.

 Eventuelt

19.

 Underskriftsblad

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Børne-, Unge- og Familieudvalgets behandling af rammer, proces og mål for budget 2014-17

2.

 Information om Børne-, Unge- og Familieudvalgets ansvarsområde - 2012

3.

 Forslag til Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune

4.

 Børne- og Ungepolitik 2013-2016

5.

 Deltidspladser i kommunale dagtilbud

6.

 Revision af godkendelseskriterier for etablering af private institutioner

7.

 Henvendelse fra skolebestyrelsen på Gåsetårnskolen

8.

 Budgetomplacering vedrørende befordring af elever i folkeskolen

9.

 Mulig anvendelse af Gåsetårnskolens 1911-bygning på Marienberg afdelingen

10.

 Konsekvenser af Regeringens folkeskolereformforslag 'Gør en god skole bedre'

11.

 Tids- og procesplan for Kvalitetsrapport for folkeskolen 2012-13

12.

 Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget

13.

 Orienteringspunkter

14.

 Eventuelt

15.

 Underskriftsblad

    Til top