Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget)

Mødeoversigt: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2013 - 30/06/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

26/6 24/6

  Maj

22/5

  April

22/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Opløsning af brugerbestyrelsen for Den Gule Stald, Kalvehave

2.

 Den Gule Stald - overdragelse af drift

3.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orienteringspunkter

2.

 Orienteringssag - Godkendelse af frivillig folkeoplysende forening

3.

 Budget 2014 - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

4.

 Udvalgsaftale 2014-15 - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget - Kultur og Fritid

5.

 Årsberetning 2012 for Arkivsamvirket i Vordingborg Kommune

6.

 Museerne Vordingborg fremsender årsrapport og årsberetning 2012

7.

 Storstrøms Symfoniorkester fremsender årsrapport 2012

8.

 Storstrøms Kammerensemble fremsender årsrapport 2012

9.

 STARS fremsender regnskab 2012

10.

 Opløsning af brugerbestyrelsen for Den Gule Stald, Kalvehave

11.

 Den Gule Stald - overdragelse af drift

12.

 Kastrup Stadion

13.

 Kunstprojekt - Multicenter Præstø

14.

 Forslag til indsatser i Handicappolitisk Handleplan for 2014-15

15.

 Udkast til tildelingsmodeller

16.

 Konsekvens af manglende fradrag for lokaleindtægter i lokaletilskudsberegninger

17.

 Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2013

18.

 Eventuelt

19.

 Underskriftsblad

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orienteringspunkter

2.

 Budgetrammer for 2014 - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

3.

 Forslag til Handicappolitisk Handleplan for 2014-15 - Revision af handicappolitikken

4.

 Forslag til Politik for Frivillighed

5.

 Orienteringssag - Godkendelse af frivillig folkeoplysende forening

6.

 Udkast til tildelingsmodeller

7.

 Administrativt behandlede ansøgninger i Kultur og Fritid 2013

8.

 Mønshallerne fremsender årsregnskab for 2012 og budget for 2014

9.

 Museum Sydøstdanmark fremsender årsplan og budget for 2013

10.

 Talentskolen og bibliotekerne i Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe og Næstved ansøger om støtte til tværkommunalt projekt

11.

 Broen Vordingborg ansøger om midler til aktiviteter for sårbare børn

12.

 Filmskolen ansøger om støtte til Film Camp Møn 2013

13.

 Vordingborg Fortællekreds og STARS ansøger om støtte til fortællefestival 2013

14.

 Det Danske Filminstitut fremsender aftale om skolebioordning

15.

 Vordingborg Kunstforening ansøger om støtte til udstillinger 2013

16.

 Café Den Gule Stald ansøger om støtte til afholdelse af koncerter i 2013

17.

 Sydsjællands Kulturteater ansøger om støtte til lyd

18.

 Tilskud til renovering af eksisterende lysanlæg 2013

19.

 Styrkelse af børne- og ungdomskultur i Vordingborg

20.

 Orienteringssag - Tilbagemelding fra og opfølgning på dialogmøder 2013

21.

 Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2013

22.

 Eventuelt

23.

 Underskriftsblad

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orienteringssag - Godkendelse af frivillige folkeoplysende foreninger

2.

 Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2013 - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

3.

 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af rammer, proces og mål for budget 2014-2017

4.

 Forslag til Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

5.

 Ændrede ansøgningsfrister vedr. tilskuds- og lokaleansøgninger

6.

 Fuglsang Kunstmuseum ansøger om støtte til udstillingsprojekt - Forvandlinger

7.

 Nakskov Kunstforening ansøger om støtte til forårsudstilling 2013

8.

 Ungdomshuset Birdhouse - Evalueringsrapport

9.

 Orienteringspunkter

10.

 Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2013

11.

 Eventuelt

12.

 Underskriftsblad

    Til top