Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget)

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2013 - 30/06/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

19/6

  Maj

14/5

  April

16/4 16/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden - direktøren

2.

 Forslag til indsatser i Handicappolitisk Handleplan for 2014-2015

3.

 Movia Trafikplan 2013 høringssvar

4.

 Budget 2014 med budgetoverslagsår 2015-2017 - Miljø- og Klimaudvalgets område

5.

 Byggesagsgebyr 2014

6.

 Grønne udviklingsplaner

7.

 Forslag til forbud mod teltslagning ved Hulemosesøen

8.

 Forhold ved Mern Å og Præstegårdsgrøften

9.

 Ulvshale-fælleskov digelag, godkendelse af lån af katastrofefonden

10.

 Udvikling af Møns Klint Resort

11.

 Forslag til lokalplan nr. B.12.02.01 for feriehusbebyggelsen Skipperbyen i Hårbølle Havn og et boligområde i Hårbølle Havn

12.

 Høring af planforslag - Vindmøller St. Røttinge, Næstved Kommune

13.

 Klimatilpasning i Kommuneplanen

14.

 Præstø Fjernvarme - Projektforslag - Etablering af 1MW træpillekedel

15.

 Vordingborg Fjernvarme - Projektforslag - Kastrup-Ndr. Vindinge

16.

 Ansøgning om støtte til Bygningskulturens Dag 2013

17.

 Eventuelt

18.

 Underskriftsblad

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden - direktøren

2.

 Forslag til Handicappolitisk Handleplan for 2014-15 - Revision af handicappolitikken

3.

 Forslag til Politik for Frivillighed

4.

 Tilbagemelding fra og opfølgning på dialogmøder 2013

5.

 Miljø- og Klimaudvalget - Budget 2014-2017, omprioriteringer og anlægsønsker

6.

 Lovliggørelse af byggeri - 2. projektfase

7.

 Grønne udviklingsplaner for Præstø, Jungshoved, Allerslev-Skibinge, Bårse-Beldringe, Østmøn og Vestmøn lokalområder

8.

 Kystbeskyttelse af Farø-dæmningen

9.

 Tillæg til projektforslag vedrørende højvandsdige ved Ore Strand

10.

 Klimatilpasningsprojekt vedrørende Ore 2014

11.

 Klimatilpasningsprojekt Masnedsund 2014

12.

 Klimatilpasningsprojekt vedrørende Bønsvig Strand

13.

 Klimatilpasningsprojekt vedrørende Ulvshale 2013

14.

 Eventuelt

15.

 Underskriftsblad

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden - direktøren

2.

 Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2013 - Miljø- og Klimaudvalget

3.

 Miljø- og Klimaudvalgets behandling af rammer, proces og mål i budgetlægningen for 2014-2017

4.

 Forslag til Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune - Miljø- og Klimaudvalget

5.

 Konceptforslag for nedbørshændelser og katalog over virkemidler

6.

 Ekspropriation - vejadgang til pumpestation

7.

 Miljøtilsynsindberetning 2012 til Miljøstyrelsen

8.

 Ændring af vandforsyningsplan omkring Sandvig-Kohave og Kragevig vandværker

9.

 Ansøgning om dispensation - Tragten 27, 4793 Bogø

10.

 Forslag til lokalplan T 12.01.01 og Kommuneplantillæg nr. 17 - Solcelleanlæg øst for Damsholte

11.

 Præstø Fjernvarme - Godkendelse af projektforslag vedr. etablering af grundvandsvarmepumper

12.

 Påbud vedr. skiltning af Netto i Præstø

13.

 Eventuelt

14.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forslag til kommuneplan 'Biogasplan'

2.

 Underskriftsblad

    Til top