Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kommunalbestyrelsen)

Mødeoversigt: Kommunalbestyrelsen

Oversigt for perioden: 01/04/2013 - 30/06/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

13/6

  Maj

16/5 16/5 16/5

  April

11/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ændret lønfremskrivning budget 2013

2.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til udvidelse af Vesthavnen i Vordingborg

3.

 Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til modernisering og renovering af Præstø Skole

4.

 Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af busparkering på Vævergangen i Vordingborg

5.

 Nyt administrationsbyggeri i Vordingborg - den videre proces samt ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb hertil

6.

 Kultur- og idrætscenter på Solbakken - ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb

7.

 Fremrykning af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb fra 2015 til 2013 til Femern bælt relateret projekter

8.

 Lovliggørelse af byggeri - 2. projektfase

9.

 Ændring af vejanlæg til gågade i Algade, Badstuegade, Baisstræde og Kirkestræde

10.

 Tillæg til projektforslag vedrørende højvandsdige ved Ore Strand

11.

 Refusionsordning med Flextur

12.

 Kvalitetsrapport på Dagtilbudsområdet

13.

 Samarbejdsaftale om inklusionsudvikling mellem Ministeriet for Børn og Undervisning og Vordingborg Kommune

14.

 Forslag til Politik for frivillighed

15.

 Revideret nærdemokratimodel i Vordingborg Kommune 2013

16.

 Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi 2014 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

17.

 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Vordingborg

18.

 Ændring af styrelsesvedtægt - 2. behandling - stedfortræder ved fravær kortere end 1 måned

19.

 Udpegning til bestyrelsen for Vordingborg Energi Holding as

20.

 Opløsning af Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009

21.

 Opløsning af brugerbestyrelsen for Den Gule Stald, Kalvehave

22.

 Seniorrådsvalg 2013

23.

 Forslag til mødeplan 2014 for Kommunalbestyrelsen

24.

 Vordingborg Boligselskab afd. 002 - Ansøgning om konvertering af lån

25.

 Vordingborg Boligselskab afd. 519 Rørosparken - Godkendelse af låneoptagelse til nye køkkener

26.

 Vordingborg Boligselskab afd. 103 Stege Midtby - Godkendelse af låneoptagelse til nye køkkener og altaner

27.

 Vordingborg Boligselskab - Godkendelse af låneoptagelse til tagudskiftning på Ulvsund Centret

28.

 Spørgetid

Lukket punkt

29.

 Salg af ejendom

Lukket punkt

30.

 Salg af ejendom i Præstø I

Lukket punkt

31.

 Salg af ejendom i Præstø II

32.

 Underskriftsblad

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkommet materiale

2.

 Samlet kvartalsrapportering pr. 31 marts 2013

3.

 Anlægsregnskab for Ny Beredskabsstation i årene 2009 - 2012

4.

 Kulturarvskommuneprojektet - fornyet Ph.d-projekt-ansøgning om planlægning i områder med affolkning, anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

5.

 Indfrielse af regaranti for lån til byfornyelse

6.

 Forslag til lokalplan T 12.01.01 og Kommuneplantillæg nr. 17 - Solcelleanlæg øst for Damsholte

7.

 Forslag til kommuneplan 'Biogasplan'

8.

 Ændring af vandforsyningsplan omkring Sandvig-Kohave og Kragevig vandværker

9.

 Ekspropriation - vejadgang til pumpestation

10.

 Trafikbestilling 2014

11.

 Strategi for energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger

12.

 Børne- og Ungepolitik 2013-2016

13.

 Deltidspladser i kommunale dagtilbud

14.

 Revision af godkendelseskriterier for etablering af private institutioner

15.

 Ungdomshuset Birdhouse - Evalueringsrapport

16.

 Årsberetning 2012 - Utilsigtede Hændelser

17.

 Evt. vederlæggelse af næstformænd i de stående udvalg

18.

 Evt. vederlæggelse af 2. viceborgmester

19.

 Evt. indkaldelse af stedfortræder ved inhabilitet og ved fravær kortere end 1 måned

20.

 Fastsættelse af medlemstallet i Kommunalbestyrelsen i perioden 2014-2017

21.

 Valg til Kommunalbestyrelsen - mindsteantal stillere for kandidatlister

22.

 Forslag til Kompetence og delegationsplan for Vordingborg Kommune

23.

 Forslag til Vordingborg Kommunes Handicappolitik - version 2

24.

 Udpegning af ny medlem til bestyrelsen for Den lokale Aktionsgruppe i Vordingborg Kommune

25.

 Ændring i sammensætningen i Det Lokale Beskæftigelsesudvalg

26.

 Til orientering - Bevillingsnævnets beretning for 2012

27.

 Domea, afdeling 18-08 Havnefronten - indstilling om kapitaltilførsel i samarbejde med Landsbyggefonden

28.

 Vordingborg Boligselskab afd. 101 Stege Nordby - Godkendelse af låneoptagelse til nye køkkener

29.

 Vordingborg Boligselskab afd. 401 Gl. Præstø - Godkendelse af låneoptagelse til nye køkkener

30.

 Vordingborg Boligselskab afd. 424 Egelyparken - Godkendelse at låneoptagelse til nye køkkener

31.

 Vordingborg Boligselskab afd. 510 Mølleparken 1 - Godkendelse af låneoptagelse til nye køkkener

32.

 Vordingborg Boligselskab afd. 512 Slotsparken - Godkendelse af låneoptagelse til nye køkkener

33.

 Spørgetid

Lukket punkt

34.

 Salg af ejendom i Stege

Lukket punkt

35.

 Salg af ejendom - LUKKET SAG

36.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Afvikling af manglende undervisningstimer i forbindelse med lærerlockout

2.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Afvikling af manglende undervisningstimer i forbindelse med lærerlockout

2.

 Underskriftsblad

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Regnskab 2012

2.

 Overførsel af restbevillinger drift og anlæg fra 2012 til 2013

3.

 Anlægsregnskab - Tvangsauktion over Domeas ungdomsboliger på Kuskevej

4.

 Anlægsregnskab for funktionskontrakter 2012

5.

 Anlægsregnskab for etablering af a-hus tilbud på Møn samt pladser til beskyttet beskæftigelse på Praktisk Service

6.

 Anlægsregnskab for renovering af udendørs idrætsanlæg i årene 2009-2012

7.

 Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af transportabel toiletvogn

8.

 Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af grusveje

9.

 Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Vordingborg Midtby - Ændringer af vejanlæg

10.

 Prioritering af medfinansieringsprojekter i forbindelse med opgradering af jernbanen på baggrund af nye overslag over anlægsomkostninger fra Banedanmark, herunder flytning af banebro, Næstvedvej

11.

 Forslag til lokalplan nr. E-17.01.01 - Erhvervsområde Møllegården, Vordingborg

12.

 Forslag til kommuneplan 'Biogasplan'

13.

 Forslag til spildevandsplan 2013-2024

14.

 Klage over manglende tilsyn m.m. Roneklintvej 42, 4720 Præstø

15.

 Dispensation fra leasingpolitikken

16.

 Rengøringsløsning - Status for andet halvår 2012

17.

 Tværgående mål i aftaler for 2014-15

18.

 Orienteringssag - Årsrapport fra Integrationsrådet

19.

 Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Præstø Skole

20.

 Spørgetid

Lukket punkt

21.

 Salg af ejendom

Lukket punkt

22.

 Salg af ejendom

23.

 Underskriftsblad

    Til top