Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Socialudvalget)

Mødeoversigt: Socialudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2013 - 30/06/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

24/6

  Maj

22/5

  April

22/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orienteringssag - Virksomhedsbesøg - Distrikt Solhøj

2.

 Orientering fra formanden

3.

 Forslag til indsatser i Handicappolitisk Handleplan for 2014-15 - Socialudvalget

4.

 Socialudvalgets behandling af rammer, proces og mål i budgetlægningen for 2014-17

5.

 Udvalgsaftale 2014-15 - Socialudvalget

6.

 Kunstprojekt - Multicenter Præstø

7.

 Omsorgsmidler

8.

 Politik for pleje og omsorg 2013-2016

9.

 Orienteringssag - Ældre i tal - maj 2013

10.

 Orienteringssag - Opfølgning på Embedslægens tilsyn 2012

11.

 Orientering om natur- og sanseruter ved plejecentre og aktivitetscentre for ældre

12.

 Eventuelt

13.

 Underskriftsblad

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orienteringssag - Virksomhedsbesøg - Klintholm Havn Centret

2.

 Ældrepolitik - Dialogmøde og forhøring

3.

 Orientering fra formanden

4.

 Socialudvalgets behandling af rammer, proces og mål i budgetlægningen for 2014-17

5.

 Seniorrådsvalg 2013

6.

 Omsorgsmidler

7.

 Projekt Sund Aldring - et samarbejds- og velfærdsteknologiprojekt med private aktører

8.

 Forslag til Handicappolitisk Handleplan for 2014-15 - Revision af handicappolitikken

9.

 Forslag til Politik for Frivillighed

10.

 Orienteringssag - Ældre i tal - april 2013

11.

 Orienteringssag - Status på sammenhængende patientforløb

12.

 Orienteringssag - Tilbagemelding fra og opfølgning på dialogmøder 2013

13.

 Eventuelt

14.

 Underskriftsblad

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orienteringssag - Virksomhedsbesøg - Distrikt Solvang og Hjælpemiddeldepotet

2.

 Orientering fra formanden

3.

 Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2013 - Socialudvalget

4.

 Socialudvalgets behandling af rammer, proces og mål i budgetlægningen for 2014-17

5.

 Godkendelse af årsregnskab 2012 for H.P. Poulsens Legat

6.

 Forslag til Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune - Socialudvalget

7.

 Seniorrådsvalg 2013

8.

 Tilsyn - Embedslægen 2012

9.

 Årsberetning 2012 - Utilsigtede Hændelser

10.

 Orienteringssag - Ældre i tal - marts 2013

11.

 Eventuelt

12.

 Underskriftsblad

    Til top