Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2013 - 30/06/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

20/6

  Maj

21/5

  April

23/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden - direktøren

2.

 Forslag til indsatser i Handicappolitisk Handleplan for 2014-15

3.

 Budget 2014 med budgetoverslag 2015-2017 - Teknikudvalgets område

4.

 Etablering af huller til parasoller i belægningen i Algade

5.

 Movia Trafikplan 2013 - Høringssvar

6.

 Takster i lystbådehavne 2014

7.

 Eventuelt

8.

 Underskriftsblad

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden - direktøren

2.

 Forslag til Handicappolitisk Handleplan for 2014-15 - Revision af handicappolitikken

3.

 Tilbagemelding fra og opfølgning på dialogmøder 2013

4.

 Teknikudvalget - Budget 2014-2017, omprioriteringer og anlægsønsker

5.

 Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af busparkering på Vævergangen i Vordingborg

6.

 Fremrykning af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb fra 2015 til 2013 til Femern bælt relateret projekter

7.

 Energibesparende foranstaltninger - Belysning af arealer ved kommunale bygninger

8.

 Refusionsordning med Flextur

9.

 Eventuelt

10.

 Underskriftsblad

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden - direktøren

2.

 Kvartalsrapportering pr. 31.03.2013 - Teknikudvalget - Bygningsvedligeholdelse og Vej og Trafik

3.

 Teknikudvalgets behandling af rammer, proces og mål i budgetlægningen for 2014-17

4.

 Forslag til Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune

5.

 Strategi for energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger

6.

 Trafikbestilling 2014 - efter høringssvar

7.

 Endelig trafikbestilling 2014

8.

 Ændring af vejanlæg til gågade i Algade, Badstuegade, Baisstræde og Kirkestræde

9.

 Eventuelt

10.

 Underskriftsblad

    Til top