Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Socialudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Socialudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/01/2007 - 31/12/2007

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

4/12 7/11

  Sep - Aug - Jul

25/9 5/9 5/9 15/8

  Jun - Maj - Apr

6/6 2/5

  Mar - Feb - Jan

28/3 21/3 7/3 7/2 8/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Takster på ældreområdet 2008

3.

 Servicestrategi for Vordingborg Kommune - Social - Ældreområdet

4.

 Servicestrategi for Vordingborg Kommune - Social - Handicapområdet

5.

 Aftalestyring fagsekretariat social - Ældreområdet 2008

6.

 Aftalestyring fagsekretariat social - Handicapområdet 2008

7.

 Aftalestyring - fagsekretariaterne

8.

 Overflytning af budgetansvar og budget fra arbejdsmarkedsområdet til socialområdet

9.

 Valg af ny formand til Ældrerådet.

10.

 Harmonisering af vedtægt for bruger- og pårørenderåd for ældreområdet

11.

 Uddeling af legater

Lukket punkt

12.

 Eventuel konkurrenceudsættelse af tøjvask.

13.

 Underskriftsblad

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Dialogmøde med virksomhedsledere på socialområdet.

3.

 Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

4.

 Orientering om forslag til sundhedspolitik

5.

 Påbud fra Arbejdstilsynet

6.

 Socialpsykiatri i Vordingborg Kommune

7.

 Høring vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan

8.

 Leje af bygning 60 på Oringe

9.

 Forslag til navn for den sammenlagte virksomhed Sydsjællands Sociale Virksomhed og Møn Beskyttede Værtsted

10.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2007 - socialudvalget

11.

 Eventuelt.

12.

 Underskriftsblad

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden.

2.

 Ny adgangsvej og friarealer ved Vintersbølle Strand - til orientering.

3.

 Madproduktion på ældreområdet

4.

 Fordeling af midler i henhold til Lov om Social Service § 18 - 2. halvår 2007.

5.

 Fusion mellem Møn Beskyttede Værksted og Sydsjællands Sociale Virksomhed.

6.

 Oplæg til socialpsykiatri i Vordingborg Kommune.

7.

 Kriterier for godkendelse af private leverandører.

Lukket punkt

8.

 Forslag til afvikling af Esbjerggård og udvikling af Lundegården.

9.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden.

2.

 Forslag til mødeplan 2008

3.

 Budget 2008 - Socialudvalget

4.

 Madproduktion ældreområdet

5.

 Tilsyn i Vordingborg Kommune

6.

 Første udkast til kommuneplanstrategi og forslag til proces for inddragelse af offentligheden i forbindelse med offentliggørelse af strategioplægget

7.

 Støtte efter bestemmelserne i Lov om Social Service § 79

8.

 Ledige boliger - Bo- og Naboskab Langebæk/Møn

9.

 Eventuelt

10.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rammeaftale 2008

2.

 Eventuelt

3.

 Underskriftsblad

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden.

2.

 Arv til beboerne i Bo- og Naboskab Langebæk-Møn - fritagelse for boafgift.

3.

 Forslag til frivillighedspolitik for Vordingborg Kommune.

4.

 Voksenlærlingeløn.

5.

 Bo og Naboskab Vordingborg - nybyggeri af serviceareal til 20 boliger.

6.

 Bo og Naboskab Langebæk og Møn - flytning til ny klyngebyggeri på Topasvænget i Stege.

7.

 Budget 2008 - Socialudvalget.

8.

 Forslag til anlægsprogram 2007, 2008 samt overslagsårene 2009-2017.

9.

 Eventuelt.

10.

 Underskriftsblad

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Madproduktion på ældreområdet.

2.

 Orientering fra formanden.

3.

 Konstituering i Klagerådet.

4.

 Vedtægter for Klagerådet.

5.

 Retningslinier for Klagerådets virksomhed.

6.

 Takster og egenbetaling på ældreområdet.

7.

 Budgetopfølgning socialudvalget ultimo april 2007.

8.

 Ansøgning om bevilling til Den Østlige Vennekreds kulturelle arbejde

9.

 Fordeling af midler i henhold til Lov om Social Service § 18.

10.

 Ændring af mødedato i august 2007.

Lukket punkt

11.

 Økonomi og driftsaftale for kommunale ældreboliger.

Lukket punkt

12.

 Ændring af Esbjerggårds fysiske rammer.

Lukket punkt

13.

 Nybyggeri vedrørende Bo og Netværk Møn.

14.

 Eventuelt.

15.

 Underskriftsblad

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden.

2.

 Anvisningsret af boliger.

3.

 Madproduktion ældreområdet.

Lukket punkt

4.

 Nedrivning af Vintersbølle Strand 4 i forbindelse med opførelse af af 50 plejeboliger.

5.

 Eventuelt.

6.

 Underskriftsblad

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Redegørelse 2007 til brug ved udarbejdelse af rammeaftale på det sociale område 2008.

2.

 Kravspecifikation vedrørende hjælpemiddelområdet.

3.

 Oplæg til frivillighedspolitik og etablering af Rådet for frivilligt socialt arbejde i Vordingborg Kommune.

4.

 Fordeling af § 18 (tidligere §115) -midler i 2007.

5.

 Embedslægetilsyn på ældrecentrene i 2006.

Lukket punkt

6.

 Bo og naboskab Vordingborg - nybyggeri af 20 boliger.

Lukket punkt

7.

 Etablering af hjælpemiddeldepot.

Lukket punkt

8.

 Ophør af samarbejde med privat aktør vedrørende genbrugshjælpemidler.

9.

 Orientering fra formanden.

10.

 Eventuelt.

11.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af skema B og skema U for ældreboliger og tilknyttede servicearealer ved Vintersbølle Strand

2.

 Eventuelt.

3.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Etablering af hjælpemiddeldepot.

2.

 Aftalestyring med Område Vest for 2007.

3.

 Aftalestyring med Område Midt for 2007.

4.

 Aftalestyring med Område Øst for 2007.

5.

 Aftalestyring med Bo og Naboskab Præstø for 2007.

6.

 Aftalestyring med Bo og Naboskab Langebæk-Møn for 2007.

7.

 Aftalestyring med Bo og Naboskab Vordingborg for 2007.

8.

 Aftalestyring med Bo og Netværk Møn 2007.

9.

 Aftalestyring med Bo og Netværk Vordingborg for 2007.

10.

 Aftalestyring med Møns Beskyttede Værksted for 2007.

11.

 Aftalestyring med Sydsjællands Sociale Virksomhed for 2007.

12.

 Aftalestyring med Værestedet Oasen for 2007.

13.

 Aftalestyring med Autismecenter Storstrøm for 2007.

14.

 Aftalestyring med Synscentralen for 2007.

15.

 Flytning af 46 beboere fra Ældrecenter Vintersbølle Strand.

16.

 Orientering fra formanden.

17.

 Eventuelt.

Lukket punkt

18.

 Orientering om autismecenter.

19.

 Underskriftsblad

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Boligindskud vedrørende autismecentrets nye boliger på Grimstrupvej i Næstved.

2.

 Ophør af samarbejde med privat aktør på hjælpemiddelområdet.

3.

 Vedtægter for Synscentralen i Vordingborg.

4.

 Orientering om møde med forældregruppen til beboere på autismecentret på Pandebjergvej.

Lukket punkt

5.

 Nybyggeri vedrørende Bo og Netværk Møn.

6.

 Eventuelt.

7.

 Underskriftsblad

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af formand.

2.

 Godkendelse af Forretningsorden.

3.

 Valg af næstformand.

4.

 Ældrecenter Rosenvang - 30 nye boliger.

5.

 Tøjvask til ældre og handicappede.

6.

 Indgåelse af prisaftaler vedrørende pensionisters udgifter til tandproteser.

7.

 Eventuet

8.

 Underskriftsblad

    Til top