Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Socialudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Socialudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/01/2007 - 31/03/2007

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

28/3 21/3 7/3

  Februar

7/2

  Januar

8/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Redegørelse 2007 til brug ved udarbejdelse af rammeaftale på det sociale område 2008.

2.

 Kravspecifikation vedrørende hjælpemiddelområdet.

3.

 Oplæg til frivillighedspolitik og etablering af Rådet for frivilligt socialt arbejde i Vordingborg Kommune.

4.

 Fordeling af § 18 (tidligere §115) -midler i 2007.

5.

 Embedslægetilsyn på ældrecentrene i 2006.

Lukket punkt

6.

 Bo og naboskab Vordingborg - nybyggeri af 20 boliger.

Lukket punkt

7.

 Etablering af hjælpemiddeldepot.

Lukket punkt

8.

 Ophør af samarbejde med privat aktør vedrørende genbrugshjælpemidler.

9.

 Orientering fra formanden.

10.

 Eventuelt.

11.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af skema B og skema U for ældreboliger og tilknyttede servicearealer ved Vintersbølle Strand

2.

 Eventuelt.

3.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Etablering af hjælpemiddeldepot.

2.

 Aftalestyring med Område Vest for 2007.

3.

 Aftalestyring med Område Midt for 2007.

4.

 Aftalestyring med Område Øst for 2007.

5.

 Aftalestyring med Bo og Naboskab Præstø for 2007.

6.

 Aftalestyring med Bo og Naboskab Langebæk-Møn for 2007.

7.

 Aftalestyring med Bo og Naboskab Vordingborg for 2007.

8.

 Aftalestyring med Bo og Netværk Møn 2007.

9.

 Aftalestyring med Bo og Netværk Vordingborg for 2007.

10.

 Aftalestyring med Møns Beskyttede Værksted for 2007.

11.

 Aftalestyring med Sydsjællands Sociale Virksomhed for 2007.

12.

 Aftalestyring med Værestedet Oasen for 2007.

13.

 Aftalestyring med Autismecenter Storstrøm for 2007.

14.

 Aftalestyring med Synscentralen for 2007.

15.

 Flytning af 46 beboere fra Ældrecenter Vintersbølle Strand.

16.

 Orientering fra formanden.

17.

 Eventuelt.

Lukket punkt

18.

 Orientering om autismecenter.

19.

 Underskriftsblad

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Boligindskud vedrørende autismecentrets nye boliger på Grimstrupvej i Næstved.

2.

 Ophør af samarbejde med privat aktør på hjælpemiddelområdet.

3.

 Vedtægter for Synscentralen i Vordingborg.

4.

 Orientering om møde med forældregruppen til beboere på autismecentret på Pandebjergvej.

Lukket punkt

5.

 Nybyggeri vedrørende Bo og Netværk Møn.

6.

 Eventuelt.

7.

 Underskriftsblad

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af formand.

2.

 Godkendelse af Forretningsorden.

3.

 Valg af næstformand.

4.

 Ældrecenter Rosenvang - 30 nye boliger.

5.

 Tøjvask til ældre og handicappede.

6.

 Indgåelse af prisaftaler vedrørende pensionisters udgifter til tandproteser.

7.

 Eventuet

8.

 Underskriftsblad

    Til top