Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Socialudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Socialudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/10/2007 - 31/12/2007

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

4/12

  November

7/11

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Takster på ældreområdet 2008

3.

 Servicestrategi for Vordingborg Kommune - Social - Ældreområdet

4.

 Servicestrategi for Vordingborg Kommune - Social - Handicapområdet

5.

 Aftalestyring fagsekretariat social - Ældreområdet 2008

6.

 Aftalestyring fagsekretariat social - Handicapområdet 2008

7.

 Aftalestyring - fagsekretariaterne

8.

 Overflytning af budgetansvar og budget fra arbejdsmarkedsområdet til socialområdet

9.

 Valg af ny formand til Ældrerådet.

10.

 Harmonisering af vedtægt for bruger- og pårørenderåd for ældreområdet

11.

 Uddeling af legater

Lukket punkt

12.

 Eventuel konkurrenceudsættelse af tøjvask.

13.

 Underskriftsblad

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Dialogmøde med virksomhedsledere på socialområdet.

3.

 Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

4.

 Orientering om forslag til sundhedspolitik

5.

 Påbud fra Arbejdstilsynet

6.

 Socialpsykiatri i Vordingborg Kommune

7.

 Høring vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan

8.

 Leje af bygning 60 på Oringe

9.

 Forslag til navn for den sammenlagte virksomhed Sydsjællands Sociale Virksomhed og Møn Beskyttede Værtsted

10.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2007 - socialudvalget

11.

 Eventuelt.

12.

 Underskriftsblad

    Til top