Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Socialudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Socialudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/01/2008 - 31/03/2008

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

5/3

  Februar

6/2

  Januar

9/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Efterretningssag - Klagerådets årsberetning 2007

3.

 Ændring af navn på Det Beskyttede Værksted Vordingborg

4.

 Status vedrørende Oasens nuværende og tidligere tilbud

5.

 Anden anvendelse af boliger

6.

 Endelig vedtagelse af planstrategien Plan 21

7.

 Dialogbaserede tilsyn 2007 - psykiatri, udviklingshæmmede m.m

8.

 Eventuelt.

9.

 Underskriftsblad

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Arv til Ulfsundcentret til gavn for beboerne - fritagelse for boafgift

3.

 Harmonisering af vedtægt for bruger- og pårørenderåd for ældreområdet

4.

 Forbindelsesadgang på Vintersbølle Strand Ældrecenter

5.

 Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd 2007

6.

 Embedslægetilsyn på ældrecentrene i 2007

7.

 Uanmeldte tilsyn 2007 - ældreområdet

8.

 Dialogbaserede tilsyn 2007 - ældreområdet

9.

 Eventuelt.

10.

 Underskriftsblad

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Regler for støtte jfr. Lov om Social Service pgf. 79

3.

 Handicaprådets årsberetning 2007

4.

 Handicaprådets handlingsplan 2008

5.

 Lundegården og Karen Marie Olsens Legat

6.

 Principper for samarbejde på det sociale område og specialundervisningsområdet imellem kommunerne i KKR Sjælland

Lukket punkt

7.

 Opførelse af Bo og Naboskab, 20 ældreboliger med tilhørende servicearealer, Sankelmarksvej, Vordingborg.

8.

 Eventuelt.

9.

 Underskriftsblad

    Til top