Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Socialudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Socialudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/04/2008 - 30/06/2008

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

4/6 4/6

  Maj

26/5 7/5

  April

2/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Etablering af ældrecenter i Præstø

3.

 Ældrecenter Vintersbølle Strand - Tidspunkt for ibrugtagning af nye boliger

4.

 Indstilling om bemyndigelse i værgemålssager

5.

 Ansøgninger om udbetaling fra Karen Marie Olsens legat

6.

 Budgetønsker 2009

7.

 Eventuelt.

8.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udkast til sundhedsaftaler, version 1.1.

2.

 Underskriftsblad

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Budgetopfølgning socialudvalget pr. 31. marts 2008.

3.

 Særlige foranstaltninger for at tiltrække og fastholde medarbejdere i ældreområdet.

4.

 Budget 2008 - besparelsesforslag

5.

 Eventuelt.

6.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Særlige foranstaltninger for at tiltrække og fastholde medarbejdere i ældreområdet.

3.

 Driftsbudget hjælpemiddeldepot

4.

 Budgetopfølgning socialudvalget pr. 31. marts 2008.

5.

 Handleplan på handicapområdet

6.

 Etablering af ældrecenter i Præstø

Lukket punkt

7.

 Sag fra Klagerådet

8.

 Eventuelt.

9.

 Underskriftsblad

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Dialogmøde med virksomhedsledere på socialområdet

3.

 Regnskab 2007 - Socialområdet

4.

 Handleplan for embedslægetilsyn på ældrecentrene i 2007

5.

 Platangården - ungdomscenter og støtteboliger

6.

 Rammeaftale 2009

7.

 Principper for samarbejde på det sociale område og specialundervisningsområdet imellem kommunerne i KKR Sjælland

8.

 Fordeling af midler i henhold til § 18 i Lov om Social Service

9.

 Etablering af hjælpemiddeldepot på Præstegårdsvej

Lukket punkt

10.

 Tilbud om overtagelse af den selvejende institution Rosengården

Lukket punkt

11.

 Sag fra Klagerådet

12.

 Eventuelt.

13.

 Underskriftsblad

    Til top