Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Socialudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Socialudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/01/2009 - 31/12/2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

2/12 4/11 7/10

  Sep - Aug - Jul

2/9 2/9 12/8

  Jun - Maj - Apr

15/6 10/6 10/6 6/5 1/4

  Mar - Feb - Jan

4/3 4/2 14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2009 - Socialudvalget

3.

 Aftalestyring 2010 - Socialområdet

4.

 Det beskyttede værksted - brugerløn pr. 1. januar 2010

5.

 Oplæg vedrørende organisering af den beskyttede beskæftigelse

6.

 Indledende drøftelse af ansøgning fra Demografipulje jf. budgetforlig 2010

7.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 - Bo og Naboskab Vordingborg

8.

 Uddeling af legater

Lukket punkt

9.

 Klagerådet - personsag

10.

 Eventuelt

11.

 Underskriftsblad

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 - socialudvalget

3.

 Aftalestyring for 2010 - Dialogmøde med socialsekretariatet

4.

 Aftalestyring for 2010 - Dialogmøde med aftaleenhederne under socialudvalget

5.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 - Bo og Naboskab Vordingborg

6.

 Ældreområdet, handleplan for afvikling af underskud

7.

 Det beskyttede værksted - brugerløn pr.1. januar 2010

8.

 Kvalitetsstandarder 2009 vedrørende borgere med betydelig nedsat fysisk og-eller psykisk funktionsevne

9.

 Orienteringssag - Ændret organisering på ældreområdet

10.

 Orienteringssag - Havepavillion til Ulvsundcentret

11.

 Eventuelt

12.

 Underskriftsblad

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Orienteringssag - Udbud af nødkaldeanlæg

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2009 - Socialudvalget

4.

 Takster på ældreområdet 2010

5.

 Ansøgning om nedsættelse af husleje fra 1. januar 2010 i ældreboliger færdiggjort efter 30. juni 2007

6.

 Udtalelse til Statsforvaltningen Sjælland

7.

 Endelig vedtagelse af kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

8.

 Evaluering af udpegninger til råd, nævn, bestyrelser m.m. i valgperioden 2006-2009

9.

 Eventuelt

10.

 Underskriftsblad

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Budget 2010 og overslagsårene 2011-2013 - Socialudvalget

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 - Socialudvalget

4.

 Afsluttende revisionsberetninger nr. 6 og 7 for regnskab 2008

5.

 Boliganalyse og analyse af botilbud på handicapområdet

6.

 Kvalitetsstandarder 2009 vedrørende borgere med betydelig nedsat fysisk og-eller psykisk funktionsevne

7.

 Frigivelse af anlægsbudget 2009 - køkken

8.

 Antonihøjen - status august 2009

9.

 Godkendelse af skema C for ældreboliger og tilknyttede servicearealer ved Vintersbølle Strand

10.

 Godkendelse af skema C for ældreboliger og tilknyttede servicearealer - Bo og Netværk Møn

Lukket punkt

11.

 Udmøntning af besparelse vedrørende Det Beskyttede Værksted

12.

 Eventuelt

13.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rammeaftale 2010 på det sociale område og dele af specialundervisningsområdet

2.

 Underskriftsblad

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2009 - Socialudvalget

3.

 Budget 2010 og overslagsårene 2011-2013 - Socialudvalget

4.

 Besparelse vedrørende Det Beskyttede værksted

5.

 Dagcentre 2009 og 2010

6.

 Frigivelse af anlægsbudget 2009 - køkken

7.

 Ændret struktur og aftaler 2010 på ældreområdet

8.

 Status på bygningsstandarden på Det Beskyttede Værksted i Stege

9.

 Tilsynsrapport vedrørende Autismecenter Storstrøms afdelinger i Guldborgsund Kommune

10.

 Ældrerådsvalg 2009-2012

11.

 Befolkningsprognose 2009-2022

12.

 Orientering til fagudvalg om opfølgning på dialogmøder 2009

13.

 Eventuelt

14.

 Underskriftsblad

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Direktionens forslag til sparekatalog

2.

 Administrative budgetønsker til budget 2010 og overslagsårene 2011-2013

3.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - socialudvalget

4.

 Eventuelt

5.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Frigivelse af anlægsbudgetter

3.

 Foreløbig redegørelse vedrørende handikapboligundersøgelse i Vordingborg Kommune 2009

4.

 Dialogbaserede tilsyn 2008 - ældreområdet

5.

 Dialogbaserede tilsyn 2008 - psykiatri, udviklingshæmmede m.m.

6.

 Handleplan for embedslægetilsyn 2008 på ældrecentrene

7.

 Status på bygningsstandarden på Det Beskyttede Værksted i Stege

8.

 BrugerTidsProcent (BTP) analyse 2009

9.

 Årsberetning 2008 - Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

10.

 Ledig bolig på Dyssevej 10, Ørslev - Bo og naboskab Vordingborg

11.

 Eventuelt

12.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indledende drøftelse af besparelsesmuligheder i 2009

2.

 Underskriftsblad

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Godkendelse af årsregnskab 2008 for H.P. Poulsens Legat

3.

 Handleplan for embedslægetilsyn 2008 på ældrecentrene

4.

 Loft over serviceydelser på plejecentre pr. 1. juli 2009

5.

 Antonihøjen- status maj 2009

6.

 Kvalitetsstandarder, serviceinformationer og tidsfristen 2009 - hjælpemidler m.m.

7.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 - socialudvalget

8.

 Ledige boliger Bo og naboskab Vordingborg

9.

 Eventuelt

10.

 Underskriftsblad

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Dialogmøde med virksomhedsledere på socialområdet

3.

 Dialogbaserede tilsyn 2008 - psykiatri, udviklingshæmmede m.m.

4.

 Regnskab 2008 - Socialområdet

5.

 Rammeaftale 2010

6.

 Antonihøjen - status 1. april 2009

7.

 Eventuelt

8.

 Underskriftsblad

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Beretning fra Vordingborg Handicapråd 2008

3.

 Antoniehøjen - status marts 2009

4.

 Fagsekretariaternes opfølgning på 2008-dialogmøder

5.

 Dialogbaserede tilsyn 2008 - ældreområdet

6.

 Uanmeldte tilsyn 2008 - ældreområdet

7.

 Fordeling af midler jfr. paragraf 18 i Lov om Social Service

8.

 Foreløbig regnskab 2008 - socialudvalgets område

9.

 Kvalitetsstandarder 2009 - personlig pleje og praktisk bistand

10.

 Fritvalgstakster på ældreområdet 2009

11.

 Eventuelt

12.

 Underskriftsblad

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Antoniehøjen - status februar 2009

3.

 Kvalitetsstandarder 2009 - personlig pleje og praktisk bistand

4.

 Sundhedsberedskab 2009 - aftale mellem region og kommuner

5.

 Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd 2008

6.

 Godkendelse af forslag til rammeplan til kommuneplan 2009-2021 - PLAN 21

7.

 Eventuelt

8.

 Underskriftsblad

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Ældrecenter på Antoniebakken

3.

 Arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljø i borgerens hjem

4.

 Fordeling af budget 2009 på socialområdet

5.

 Godkendelse af forslag til hovedstruktur til kommuneplan 2009-2021 - PLAN 21

6.

 Praksisundersøgelse - Flytning uden samtykke m.m. - Det sociale nævn

7.

 Orientering om licitationsresultat vedrørende hjælpemiddeldepotet

Lukket punkt

8.

 Etablering af døgntilbud på Stårbyvej 12 i Mern

9.

 Eventuelt

10.

 Underskriftsblad

    Til top