Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Socialudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Socialudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/01/2009 - 31/03/2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

4/3

  Februar

4/2

  Januar

14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Beretning fra Vordingborg Handicapråd 2008

3.

 Antoniehøjen - status marts 2009

4.

 Fagsekretariaternes opfølgning på 2008-dialogmøder

5.

 Dialogbaserede tilsyn 2008 - ældreområdet

6.

 Uanmeldte tilsyn 2008 - ældreområdet

7.

 Fordeling af midler jfr. paragraf 18 i Lov om Social Service

8.

 Foreløbig regnskab 2008 - socialudvalgets område

9.

 Kvalitetsstandarder 2009 - personlig pleje og praktisk bistand

10.

 Fritvalgstakster på ældreområdet 2009

11.

 Eventuelt

12.

 Underskriftsblad

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Antoniehøjen - status februar 2009

3.

 Kvalitetsstandarder 2009 - personlig pleje og praktisk bistand

4.

 Sundhedsberedskab 2009 - aftale mellem region og kommuner

5.

 Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd 2008

6.

 Godkendelse af forslag til rammeplan til kommuneplan 2009-2021 - PLAN 21

7.

 Eventuelt

8.

 Underskriftsblad

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Ældrecenter på Antoniebakken

3.

 Arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljø i borgerens hjem

4.

 Fordeling af budget 2009 på socialområdet

5.

 Godkendelse af forslag til hovedstruktur til kommuneplan 2009-2021 - PLAN 21

6.

 Praksisundersøgelse - Flytning uden samtykke m.m. - Det sociale nævn

7.

 Orientering om licitationsresultat vedrørende hjælpemiddeldepotet

Lukket punkt

8.

 Etablering af døgntilbud på Stårbyvej 12 i Mern

9.

 Eventuelt

10.

 Underskriftsblad

    Til top