Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Socialudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Socialudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/04/2009 - 30/06/2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

15/6 10/6 10/6

  Maj

6/5

  April

1/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Direktionens forslag til sparekatalog

2.

 Administrative budgetønsker til budget 2010 og overslagsårene 2011-2013

3.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - socialudvalget

4.

 Eventuelt

5.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Frigivelse af anlægsbudgetter

3.

 Foreløbig redegørelse vedrørende handikapboligundersøgelse i Vordingborg Kommune 2009

4.

 Dialogbaserede tilsyn 2008 - ældreområdet

5.

 Dialogbaserede tilsyn 2008 - psykiatri, udviklingshæmmede m.m.

6.

 Handleplan for embedslægetilsyn 2008 på ældrecentrene

7.

 Status på bygningsstandarden på Det Beskyttede Værksted i Stege

8.

 BrugerTidsProcent (BTP) analyse 2009

9.

 Årsberetning 2008 - Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

10.

 Ledig bolig på Dyssevej 10, Ørslev - Bo og naboskab Vordingborg

11.

 Eventuelt

12.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indledende drøftelse af besparelsesmuligheder i 2009

2.

 Underskriftsblad

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Godkendelse af årsregnskab 2008 for H.P. Poulsens Legat

3.

 Handleplan for embedslægetilsyn 2008 på ældrecentrene

4.

 Loft over serviceydelser på plejecentre pr. 1. juli 2009

5.

 Antonihøjen- status maj 2009

6.

 Kvalitetsstandarder, serviceinformationer og tidsfristen 2009 - hjælpemidler m.m.

7.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 - socialudvalget

8.

 Ledige boliger Bo og naboskab Vordingborg

9.

 Eventuelt

10.

 Underskriftsblad

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Dialogmøde med virksomhedsledere på socialområdet

3.

 Dialogbaserede tilsyn 2008 - psykiatri, udviklingshæmmede m.m.

4.

 Regnskab 2008 - Socialområdet

5.

 Rammeaftale 2010

6.

 Antonihøjen - status 1. april 2009

7.

 Eventuelt

8.

 Underskriftsblad

    Til top