Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Socialudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Socialudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/07/2009 - 30/09/2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

2/9 2/9

  August

12/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Budget 2010 og overslagsårene 2011-2013 - Socialudvalget

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 - Socialudvalget

4.

 Afsluttende revisionsberetninger nr. 6 og 7 for regnskab 2008

5.

 Boliganalyse og analyse af botilbud på handicapområdet

6.

 Kvalitetsstandarder 2009 vedrørende borgere med betydelig nedsat fysisk og-eller psykisk funktionsevne

7.

 Frigivelse af anlægsbudget 2009 - køkken

8.

 Antonihøjen - status august 2009

9.

 Godkendelse af skema C for ældreboliger og tilknyttede servicearealer ved Vintersbølle Strand

10.

 Godkendelse af skema C for ældreboliger og tilknyttede servicearealer - Bo og Netværk Møn

Lukket punkt

11.

 Udmøntning af besparelse vedrørende Det Beskyttede Værksted

12.

 Eventuelt

13.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rammeaftale 2010 på det sociale område og dele af specialundervisningsområdet

2.

 Underskriftsblad

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2009 - Socialudvalget

3.

 Budget 2010 og overslagsårene 2011-2013 - Socialudvalget

4.

 Besparelse vedrørende Det Beskyttede værksted

5.

 Dagcentre 2009 og 2010

6.

 Frigivelse af anlægsbudget 2009 - køkken

7.

 Ændret struktur og aftaler 2010 på ældreområdet

8.

 Status på bygningsstandarden på Det Beskyttede Værksted i Stege

9.

 Tilsynsrapport vedrørende Autismecenter Storstrøms afdelinger i Guldborgsund Kommune

10.

 Ældrerådsvalg 2009-2012

11.

 Befolkningsprognose 2009-2022

12.

 Orientering til fagudvalg om opfølgning på dialogmøder 2009

13.

 Eventuelt

14.

 Underskriftsblad

    Til top