Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Socialudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Socialudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/10/2009 - 31/12/2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

2/12

  November

4/11

  Oktober

7/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2009 - Socialudvalget

3.

 Aftalestyring 2010 - Socialområdet

4.

 Det beskyttede værksted - brugerløn pr. 1. januar 2010

5.

 Oplæg vedrørende organisering af den beskyttede beskæftigelse

6.

 Indledende drøftelse af ansøgning fra Demografipulje jf. budgetforlig 2010

7.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 - Bo og Naboskab Vordingborg

8.

 Uddeling af legater

Lukket punkt

9.

 Klagerådet - personsag

10.

 Eventuelt

11.

 Underskriftsblad

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 - socialudvalget

3.

 Aftalestyring for 2010 - Dialogmøde med socialsekretariatet

4.

 Aftalestyring for 2010 - Dialogmøde med aftaleenhederne under socialudvalget

5.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 - Bo og Naboskab Vordingborg

6.

 Ældreområdet, handleplan for afvikling af underskud

7.

 Det beskyttede værksted - brugerløn pr.1. januar 2010

8.

 Kvalitetsstandarder 2009 vedrørende borgere med betydelig nedsat fysisk og-eller psykisk funktionsevne

9.

 Orienteringssag - Ændret organisering på ældreområdet

10.

 Orienteringssag - Havepavillion til Ulvsundcentret

11.

 Eventuelt

12.

 Underskriftsblad

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Orienteringssag - Udbud af nødkaldeanlæg

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2009 - Socialudvalget

4.

 Takster på ældreområdet 2010

5.

 Ansøgning om nedsættelse af husleje fra 1. januar 2010 i ældreboliger færdiggjort efter 30. juni 2007

6.

 Udtalelse til Statsforvaltningen Sjælland

7.

 Endelig vedtagelse af kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

8.

 Evaluering af udpegninger til råd, nævn, bestyrelser m.m. i valgperioden 2006-2009

9.

 Eventuelt

10.

 Underskriftsblad

    Til top