Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Børn-, Unge- og Familieudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Børn-, Unge- og Familieudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/10/2009 - 31/12/2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

1/12

  November

9/11 9/11

  Oktober

6/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orienteringssag - Ledelsesmæssigt tilsyn jf. servicelovens § 41 og § 42

2.

 Aftalestyring 2010 - Børn, unge og familieområdet

3.

 Præstøhallen - Licitation i forbindelse med renovering efter brand

4.

 Præstøhallen - skolelederen fremsender forslag til renovering af Præstøhallen

5.

 Renovering af Iselingeskolen

6.

 Skimmelsvamperenovering af Æblehaven - afd. Blomsten

7.

 Godkendelse af privat vuggestue

8.

 Besparelsesmuligheder til udmøntning af 6 mio. kr. besparelsen

9.

 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2009, Fanefjordskolen

10.

 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2009, Langebækskolen

11.

 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2009, Stege Skole

12.

 Forslag til retningslinier for anvendelse af skolerne til fritidsformål

13.

 Budgetopfølgning pr. 26. november 2009, områderne

14.

 Analyse af rengøringsområdet

15.

 Harmonisering af indvendig vedligeholdelse og servicepersonale på skoleområdet

16.

 Tillæg til anlægsbevilling, ny børnehave i Ørslev

17.

 Projekt Familiehus - Implementeringsplan og økonomi

18.

 Kvalitetsrapport for skolevæsenet 2008-2009

19.

 Eventuelt

20.

 Underskriftsblad

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Aftalestyring for 2010 - Dialogmøde med aftaleenhederne under børn, unge og familieudvalget

2.

 Aftalestyring for 2010 - Dialogmøde med fagsekretariaterne under børn, unge og familieudvalget

3.

 Orienteringssag - Ledelsesmæssigt tilsyn jf. servicelovens § 41 og § 42

4.

 Orienteringssag - Ledelsesmæssigt tilsyn jf. servicelovens § 41 og 42 - oktober 2009

5.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 - Børn, unge og familieudvalget

6.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 - Områderne

7.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 - Stege Skole

8.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 - Fanefjordskolen

9.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 - Langebækskolen

10.

 Skrivelse fra bestyrelsen ved Børnehaven Agernbo

11.

 Hjerteskolen

12.

 Eventuelt

Lukket punkt

13.

 Eventuel udvidelse af Lendemark Børnehave

14.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Afsluttet sag mod Sct. Georg Gårdens Fonden vedr. tidl. Sct. Georggårdens Børnehave nu Elverhøjen, Møn

2.

 Underskriftsblad

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orienteringssag - Ledelsesmæssigt tilsyn jf. servicelovens § 41 og § 42

2.

 Orienteringssag - Analyse af Dagplejen

3.

 Evaluering af udpegninger til råd, nævn, bestyrelser m.m. i valgperioden 2006-2009

4.

 Endelig vedtagelse af kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

5.

 Rammeaftale 2010 på det sociale område og dele af specialundervisingsområdet

6.

 Aftalestyring - Dialogmøder med skole og dagtilbud

7.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2009 - Områderne

8.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2009 - Stege Skole

9.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2009 - Fanefjordskolen

10.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2009 - Langebækskolen

11.

 Folkeskolens planlagte undervisningstimer for skoleårene 2006-07 og 2008-09

12.

 Harmonisering af indvendig vedligeholdelse og servicepersonale på skoleområdet

13.

 Analyse af rengøringsområdet

14.

 Renovering af varme- og ventilationsanlæg i gymnastiksalen på Abildhøjskolen

15.

 Ændring af åbningstiden i daginstitutioner

16.

 Løsningsforslag til oprettelse af lokale børnecentre

17.

 Forslag til retningslinier for anvendelse af skolerne til fritidsformål

Lukket punkt

18.

 Besparelsesmuligheder til udmøntning af 5 mio. kr. besparelsen

19.

 Eventuelt

20.

 Underskriftsblad

    Til top