Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Miljøudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Miljøudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/10/2009 - 31/12/2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

7/12 1/12

  November

3/11 3/11

  Oktober

6/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Havnevej 6, Præstø - Opførsel af dagligvarebutik m.v.

2.

 Eventuelt

3.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden - direktøren

2.

 Status for arbejdet med lokalplaner

3.

 Aftalestyring 2010 - Miljøområdet

4.

 Havnevej 6, Præstø - Opførsel af dagligvarebutik m.v.

5.

 Revurdering af miljøgodkendelse, Over Lyngen 4, Præstø - Lynggård

6.

 Revurdering af miljøgodkendelse, Over Lyngen 14, Præstø - Nygård

7.

 Kommissorium for udarbejdelse af en klimastrategi

8.

 Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet - redegørelse 2009

9.

 Eventuelt

10.

 Underskriftsblad

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden - direktøren

2.

 Orientering om indkomne, behandlede og igangværende sager i 3. kvartal 2009

3.

 Aftalestyring for 2010 - Dialogmøde med fagsekretariaterne under miljøudvalget

4.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 - Miljøudvalget

5.

 Hovvejen 12, Kalvehave - Udvidelse af Kalvehave Labyrintpark

6.

 Tolstrupvej 6, Mern - Opstilling af solcellepaneler i det åbne land

7.

 Eventuelt

8.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering vedrørende højvandsdiget på Ore Strand

Lukket punkt

2.

 Fremtidig strategi for Miljølaboratoriet IS

3.

 Underskriftsblad

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden - direktøren

2.

 Evaluering af udpegninger til råd, nævn, bestyrelser m.m. i valgperioden 2006-2009

3.

 Forslag til lokalplan nr. B 08.04.01 - Et bolig område øst for Bakkebølle i Nyråd

4.

 Endelig vedtagelse af kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

5.

 Rosagervej 15, Præstø - Etablering af tømmerhandel og byggemarked

6.

 Affaldsplan 2009-2012

7.

 Miljøgodkendelse af Lynggård biogasanlæg

8.

 EU - Klimapagten

9.

 Ledelsesevaluering og brugerundersøgelse af kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet i 2009

10.

 Eventuelt

11.

 Underskriftsblad

    Til top