Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Kultur- og Fritidsudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Kultur- og Fritidsudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/10/2009 - 31/12/2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

30/11 2/11

  Oktober

5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Aftalestyring 2010 - Kultur- og fritidsområdet

2.

 Vordingborg Bibliotekerne ansøger om etablering af nye biblioteksfunktioner

3.

 Ansøgning om etablering af springgrav i Præstøhallen i forbindelse med reetablering efter brand

4.

 Tilskud til Storstrøms Kammerensemble 2010-2013

5.

 Eventuelt

6.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Aftalestyring for 2010 - Dialogmøde med aftaleenhederne under kultur- og fritidsudvalget

2.

 Aftalestyring for 2010 - Dialogmøde med Kultur- og fritidssekretariatet

3.

 Orienteringssag - Ansøgning til Kunstrådet om Billedkunstfestival (i samarbejde med Guldborgsund og Lolland kommuner)

4.

 Orienteringssag - Kulturbro Fehmarn Belt

5.

 Orienteringspunkt - Præstø Hallen

6.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 - Kultur- og fritidsudvalget

7.

 Vordingborg Svømmehal - takster 2010

8.

 Fordeling af tilskudstilsagn for aftenskoler 2010

9.

 Basisensemblet Storstrøms Kammerensemble

10.

 Evaluering af møde omkring Ungdomshus i Vordingborg

Lukket punkt

11.

 Museum for glaskunst

12.

 Eventuelt

13.

 Underskriftsblad

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Evaluering af udpegninger til råd, nævn, bestyrelser m.m. i valgperioden 2006-2009

2.

 Endelig vedtagelse af kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

3.

 Orienteringssag - Vedrørende ombygning af Abildhøjskolens gymnastiksale

4.

 Ansøgning til Kunstrådet om Billedkunstfestival (i samarbejde med Guldborgsund og Lolland kommuner)

5.

 Lokalhistorisk Forening for Vinterbølle/Nyråd søger om midler til udgivelse af festskrift i anledning af foreningens 10 års jubilæum

6.

 Brdr. Nielsens Kunstfond søger om tilskud til etablering af forsatsruder, lys og tyverialarm på Det gamle Rådhus i Præstø

7.

 Platancaféen søger om støtte til arrangementer i 2009

8.

 Eventuelt

9.

 Underskriftsblad

    Til top