Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Kultur- og Fritidsudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Kultur- og Fritidsudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/01/2007 - 31/12/2007

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

3/12 19/11 22/10 1/10

  Sep - Aug - Jul

3/9 23/8 6/8

  Jun - Maj - Apr

4/6 7/5 7/5

  Mar - Feb - Jan

26/3 26/3 5/3 7/2 10/1 10/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orienteringssag - Rapport om biblioteksudvikling

2.

 Orienteringssag - Musik i Tide, den nye nationale ordning for skolekoncerter

3.

 Kultur- og fritidspolitik til drøftelse og eventuel vedtagelse

4.

 Servicestrategien

5.

 Aftalestyringer - Fagsekretariat

6.

 Aftalestyringer - Fagsekretariat kultur og fritid 2008

7.

 Forslag til ændrede åbningstider på lokalbibliotekerne i Præstø og Stege

8.

 Ansøgning om tilskud til 6 kammerkoncerter fra Musikforeningen Cæcilia

9.

 Ansøgning om etablering af et idræts-fritidstilbud for børn og unge med et handicap i Vordingborg Kommune

10.

 Anmodning om overdragelse af overskud fra Verdenlitteratur på Møn i 2007

11.

 Oplæg til drøftelse af retningslinier for tilskudsuddeling af de frie midler

Lukket punkt

12.

 Tilskud til DRS STARS 2009 - 2012

13.

 Ansøgning om frikøb af Spindeskolen i Køng

14.

 Ansøgning om tilskud til huskunstnerprojekt - Ideen om et hus - fra Masnedøfortet

15.

 Ansøgning om tilskud til projekt Højt til Loftet fra Avnø Naturcenter

16.

 Ansøgning om tilskud til kulturaktiviteter fra Stege-Nyord menighedsråd

17.

 Ansøgning om tilskud til Kamæleonkoncerter 2008

18.

 Ansøgning om tilskud til campingvogn fra Astronomisk Selskab Præstø

19.

 Eventuelt

20.

 Underskriftsblad

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Vedtægter for Den Gule Stald på Kalvehave havn

Lukket punkt

2.

 SEAS model vedrørende lysanlæg

3.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2007 - kultur- og fritidsudvalget

4.

 Dialogmøder vedrørende aftalestyringer

5.

 Folkeoplysning - Tilskudsordning 2008

6.

 Organisering af Møns Skyttecenter

7.

 Uddeling af priser til Årets Talent og Årets Kulturinitiativpris

8.

 Principiel drøftelse af forsamlingshusene i Vordingborg Kommune

9.

 Orienteringssag - Sundhedspolitik i Vordingborg Kommune

10.

 Regnskab og årsberetning for Sydsjællands Museum for 2006

11.

 Egnsteatret Cantabile 2 - årsrrapport 2006-2007 samt aktivitetsplan og budget

12.

 Regnskab for Verdenslitteratur på Møn 2007

13.

 Platancafeen søger om tilskud til koncerter for 2007

14.

 Ansøgning om legatstøtte til Kunst uden grænser

15.

 Fuglsang Kunstmuseum ansøger om tilskud til udstillingen LIVSLYST

16.

 Gjøngegarden ansøger om tilskud til musikundervisning

17.

 Vordingborg Amatørscene ansøger om støtte til opbygning af stationær rollespilsby

18.

 Oplæg til drøftelse af retningslinier for tilskudsuddeling af de frie midler

19.

 Kultur- og fritidspolitik til drøftelse og eventuel vedtagelse

20.

 Eventuelt

21.

 Underskriftsblad

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Folkeoplysning - Tilskudsordning 2008

2.

 Eventuelt

3.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Aftale mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Idrætsråd

2.

 Vedtægter for Den Gule Stald på Kalvehave havn

3.

 Tilskud til foreninger m.v.

4.

 Vilde Vulkaner Festival

5.

 Langebæk Borgerforening - videreførelse af hidtidig støtteordning

6.

 Ansøgning om tilskud fra Kunstforeningen Vordingborg

7.

 LOF søger om fritagelse for betaling af leje i Flexhallen (Mønshallerne)

8.

 Eventuelt

9.

 Underskriftsblad

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forslag til mødeplan for 2008 for kultur- og fritidsudvalget

2.

 Møn Dragefestival søger om støtte til Dragefestival 2007

3.

 Ansøgning om tilskud til udgivelse af bog om Gertrud Boberg

4.

 Ansøgning om tilskud til projekt Gadens Demokrati - et Street Art projekt

5.

 Første udkast til kommuneplanstrategi og forslag til proces for inddragelse af offentligheden i forbindelse med offentliggørelse af strategioplægget.

6.

 Valg af tilforordnet i bestyrelsen for Mønshallerne

Lukket punkt

7.

 Præstø Hallen og Bårsehallen ændrer status til skolehaller pr. 1. januar 2008

8.

 Eventuelt

9.

 Underskriftsblad

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budget 2008 - Kultur- og fritidsudvalget

2.

 Eventuelt

3.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Efterretningssag - Evaluering og statistik for søndagsåbent i Kulturarkaden 2006-2007

2.

 Efterretningssag - Status for lydavisen i Vordingborg Kommune

3.

 Godkendelse af regnskab for 2006 for den selvejende institution Biograf og kulturhus Bio Bernhard

4.

 Vordingborg Børneteater,årsrapport og årsregnskab.

5.

 Børneteatersammenlægning.

6.

 Valg af tilforordnet i bestyrelsen for Mønshallerne

7.

 Udpegning af 2 fagpersoner til Masnedøfortets bestyrelse

8.

 Ansøgning fra Mern Ungdoms- og Idrætsforening om tilskud til DGI's fodboldskole

9.

 Bogø IF søger økonomisk støtte til volleyball talenter

10.

 Ansøgning om personligt sponsorat til junior optimist-jolle sejler

11.

 Ansøgning fra foreningen - Åbent Atelier Vordingborg

12.

 LOF søger om fritagelse for betaling af leje i Flexhallen (Mønshallerne)

13.

 Oplæg vedrørende samlings- og kulturhuse i Vordingborg Kommune

14.

 Ansøgning fra Møns Skyttecenter

15.

 Kulturaftale for Region Storstrøm

16.

 Kultur- og Fritidspolitik

17.

 Forslag til anlægsprogram 2007, 2008 samt overslagsårene 2009 - 2017

18.

 Budget 2008 - Kultur og fritidsudvalget

Lukket punkt

19.

 Præstø Camping fremsender årsrapport for 2006

Lukket punkt

20.

 Ansøgning om tilskud til renovering af biograf og kulturhus Bio Bernhard

21.

 Eventuelt

22.

 Underskriftsblad

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om Egnsteatret Cantabile 2

2.

 Konference - Kulturpolitikken efter kommunalreformen

3.

 Efterretningssag - STARS Publikumsundersøgelse 2006

4.

 Naturvejlederne ved Præstø Fjord - Årsrapport 2006 og Årsplan for 2007

5.

 Kalvehave Kulturskole - godkendelse af årsregnskab 2006

6.

 STARS - Årsregnskab 2006, Revisionsprotokollat 2006 samt Bestyrelsens beretning 2006

7.

 Medborgerhuset i Vordingborg - Regnskab 2006, Revisionsprotokollat 2006

8.

 Mønshallerne - Regnskab 2006 samt budget 2008

9.

 Udkast til Kultur- og Fritidspolitik

10.

 Ordning for Folkeoplysningsområdet

11.

 Oplæg vedrørende samlings- og kulturhuse i Vordingborg Kommune

12.

 Ansøgning om støtte til Verdensteaterdag på Teaterhøjskolen Rødkilde

13.

 Ansøgning fra Møns Skyttecenter

14.

 STARS - ansøgning Cafe Bio Bernhard, Bryghuset, Den gule Stald - Argentinsk Tango Festival

15.

 Klage fra Bårse Billardklub vedrørende administrativ sagsbehandling

16.

 Rapport om samtidskunstprojektet Topografi 2006 incl. regnskab til godkendelse

17.

 Lokalarkiver - Vedtægter for Arkivsamvirke samt ansøgninger om tilskud fra henholdsvis Langebæk og Præstø Lokalarkiv

18.

 Vedtægter for Medborgerhuset i Vordingborg

19.

 Eventuelt

20.

 Underskriftsblad

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kunstnernetværket - genbehandling af ansøgning

2.

 Ansøgning fra spillestedet STARS vedrørende Det Kunstproducerende Spillested vol. 2

3.

 STARS - ansøgning Cafe Bio Bernhard, Bryghuset, Den gule Stald - Argentinsk Tango Festival

4.

 Ansøgning om opførelse af ny idrætshal i Ørslev

5.

 Ansøgning om nyt lysanlæg, Ørslev GIF

6.

 Ansøgning om tilskud til Oremandsgaard Kammermusikfest

7.

 Ansøgning fra Kalvehave Veteranbådelaug

8.

 Ansøgning om bevilling til Den Østlige Vennekreds kulturelle arbejde

9.

 Takster for leje af kommunale lokaler

10.

 Vedtægter for Storstrøms Billedkunstskole samt udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer

11.

 Vedtægter for Vordingborg Kommunes Musikskole

12.

 Eventuelt

13.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ansøgning om tilskud i forbindelse med overrækkelse af Kulturprisen 2007 for gammel Møn Kommune

2.

 Underskriftsblad

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Efterretningssag - Benyttelsesoversigt for Vordingborg Svømmehal

2.

 Ansøgning om økonomisk støtte til afholdelse af motionstræf for ældre

3.

 Ansøgning om støtte til afholdelse af udstilling på Masnedøfortet

4.

 Ansøgning om støtte til sommerkoncerter ved Masnedøfortet

5.

 Ansøgning om finansiering af koncert på Slotsruinen i Vordingborg

6.

 Kim Larsen koncert - Ansøgning om økonomisk støtte til profilering og markedsføring

7.

 Udpegning af medlem til Storstrøms Kunstmuseums bestyrelse (Fuglsang Kunstmuseum)

8.

 Status vedrørende Kulturaftale for 2008 - 2011

9.

 Temadag om Forsamlingshuse m.v.

Lukket punkt

10.

 Årets fritidsleder i Vordingborg Kommune

11.

 Eventuelt

12.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Den selvejende institution Vilde Vulkaner Festival

2.

 Genbehandling af tilskud til Storstrøms Amts Symfoniorkester

3.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Efterretningssag - Budget for Kultur og Fritid

2.

 Aftalestyring - Langebækhallen

3.

 Aftalestyring - Vordingborg Svømmehal

4.

 Aftalestyring - Musikskolen

5.

 Aftalestyring - Vordingborgbibliotekerne

6.

 Frigivelse af det reserverede beløb til aflønning af folkeoplysningsformand

7.

 Ansøgning om projektstøtte

8.

 Ansøgning om udpegelse af et medlem til komiteen for årets Turistplakat for Vordingborg Kommune

9.

 Ansøgning fra teater Neander om økonomisk støtte til Frelserens genkomst

10.

 Eventuelt

11.

 Underskriftsblad

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af formand

2.

 Valg af næstformand

3.

 Godkendelse af møderække

4.

 Køreplan for bogbusser i Vordingborg Kommune fra 1. februar 2007

5.

 Principper for biblioteksvirksomhed

6.

 Ansøgning om tilskud til reparation af Tennisklubbens hus, Parkvej 19 i Vordingborg

7.

 Ansøgning om støtte til projekt Verdenslitteratur på Møn 2007

8.

 Musikforeningen Cæcilia ansøger om tilskud til koncerter i 2007

9.

 Vedtægtsændringer for Egnsteatret Cantabile 2

10.

 Eventuelt

11.

 Underskriftsblad

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af formand

2.

 Godkendelse af Forretningsorden

3.

 Valg af næstformand

4.

 Biblioteksbetjening af landdistrikter i Vordingborg Kommune

5.

 Debataften om "Kultur og armslængde i Vordingborg" - borgermøde

6.

 Vedtægter for den selvejende virksomhed Masnedøfortet

7.

 Eventuelt

8.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udtalelse om placering af tilbud til børn med vidtgående handicap i ungdomsskolen

2.

 Underskriftsblad

    Til top