Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Kultur- og Fritidsudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Kultur- og Fritidsudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/07/2007 - 30/09/2007

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

3/9

  August

23/8 6/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forslag til mødeplan for 2008 for kultur- og fritidsudvalget

2.

 Møn Dragefestival søger om støtte til Dragefestival 2007

3.

 Ansøgning om tilskud til udgivelse af bog om Gertrud Boberg

4.

 Ansøgning om tilskud til projekt Gadens Demokrati - et Street Art projekt

5.

 Første udkast til kommuneplanstrategi og forslag til proces for inddragelse af offentligheden i forbindelse med offentliggørelse af strategioplægget.

6.

 Valg af tilforordnet i bestyrelsen for Mønshallerne

Lukket punkt

7.

 Præstø Hallen og Bårsehallen ændrer status til skolehaller pr. 1. januar 2008

8.

 Eventuelt

9.

 Underskriftsblad

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budget 2008 - Kultur- og fritidsudvalget

2.

 Eventuelt

3.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Efterretningssag - Evaluering og statistik for søndagsåbent i Kulturarkaden 2006-2007

2.

 Efterretningssag - Status for lydavisen i Vordingborg Kommune

3.

 Godkendelse af regnskab for 2006 for den selvejende institution Biograf og kulturhus Bio Bernhard

4.

 Vordingborg Børneteater,årsrapport og årsregnskab.

5.

 Børneteatersammenlægning.

6.

 Valg af tilforordnet i bestyrelsen for Mønshallerne

7.

 Udpegning af 2 fagpersoner til Masnedøfortets bestyrelse

8.

 Ansøgning fra Mern Ungdoms- og Idrætsforening om tilskud til DGI's fodboldskole

9.

 Bogø IF søger økonomisk støtte til volleyball talenter

10.

 Ansøgning om personligt sponsorat til junior optimist-jolle sejler

11.

 Ansøgning fra foreningen - Åbent Atelier Vordingborg

12.

 LOF søger om fritagelse for betaling af leje i Flexhallen (Mønshallerne)

13.

 Oplæg vedrørende samlings- og kulturhuse i Vordingborg Kommune

14.

 Ansøgning fra Møns Skyttecenter

15.

 Kulturaftale for Region Storstrøm

16.

 Kultur- og Fritidspolitik

17.

 Forslag til anlægsprogram 2007, 2008 samt overslagsårene 2009 - 2017

18.

 Budget 2008 - Kultur og fritidsudvalget

Lukket punkt

19.

 Præstø Camping fremsender årsrapport for 2006

Lukket punkt

20.

 Ansøgning om tilskud til renovering af biograf og kulturhus Bio Bernhard

21.

 Eventuelt

22.

 Underskriftsblad

    Til top