Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Kultur- og Fritidsudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Kultur- og Fritidsudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/01/2008 - 31/12/2008

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

1/12 1/12

  Sep - Aug - Jul

29/9 29/9 1/9 4/8

  Jun - Maj - Apr

2/6 2/6 28/4

  Mar - Feb - Jan

31/3 3/3 3/3 4/2 7/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Integrationspolitikken

2.

 Aftalestyring - Aftaleenheder under kultur- og fritidsudvalgets område

3.

 Aftalestyring - Fagsekretariat Kultur- og fritid

4.

 Ansøgning fra Fuglsang Kunstmuseum til projektet Intervaller - Lyskunst af Thorbjørn Lausten

5.

 Teaterfestival 2009 i Vordingborg, DATS

6.

 Den Danske Filmskole ansøger om økonomisk støtte til film på Møn

7.

 Forslag om indkøb af telt

8.

 Slotshøj Dramatiske Forening ansøger om tilskud til forbedring af lyd og lysforhold

9.

 Foreningen Håbet ansøger om inventar til nyistandsat lokale

10.

 Foreningen Musik over Præstø Fjord ansøger om tilskud til nordisk folketræf med spillemandsmusik

11.

 GT Bøgestrømmen Gymnastikforening ansøger om børnetrampet

12.

 The South East Songwriters Club ansøger om tilskud

13.

 Fordeling af tilskud til det frivillige folkeopysende foreningsarbejde 2009

14.

 Fordeling af beløbsramme til folkeoplysende aktivitet

15.

 Midtvejsevaluering på folkeoplysningsområdet

16.

 Eventuelt

17.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Lokalesituationen for VAS - Spektakulus

2.

 Underskriftsblad

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2008 - Kultur- og fritidsudvalget

2.

 Årsrapport 2007 og regnskab 2007 for Museerne.dk

3.

 Gebyrer på Vordingborg Bibliotekerne

4.

 Overnatningsmuligheder i Vordingborg Kommune

5.

 Figuren Magda

6.

 Ansøgning om markedsføringsbidrag fra Vordingborg Amatørscene Spektakulus

7.

 Ansøgning om tilskud til afholdelse af international fortælleraften

8.

 Kalvehave Kulturskole foretræde

9.

 Nye vedtægter for Den gule Stald

10.

 Samarbejdsaftale mellem Vordingbog Kommune og Vordingborg Fritidsråd - genbehandling

11.

 Ændring af samarbejdsaftale mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Idrætsråd

12.

 Forespørgsel fra udvalgsmedlem Asger Diness Andersen om Vordingborg Musikskole

13.

 Eventuelt

14.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Aftalestyring - Dialogmøde med aftaleenhederne indenfor kultur- og fritidsudvalgets område

2.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Masnedøfortets bestyrelse foretræde

2.

 Kalvehave Kulturskole foretræde

3.

 Forslag til mødeplan 2009 - Kultur- og fritidsudvalget

4.

 Ansøgning om tilskud til julemarked

5.

 BOGØ I.F. Volleyball søger om tilskud til talentudvikling

6.

 FOF Sydøstsjælland søger om tilskud til opstart af Torsdagshøjskole i Vordingborg

7.

 Ansøgning fra Vordingborg Amatørscene Spektakulus om at oprette en lysbank

8.

 Ansøgning om markedsføringsbidrag fra Vordingborg Amatørscene Spektakulus

9.

 Ansøgning fra Sydsjællands Gokartcenters Bane fond

10.

 Når fortiden bliver digital - et bevaringsprojekt for Arkivsamvirket i Vordingborg

11.

 Ansøgning om tilskud til ombygning af skydebane

12.

 Ansøgning om tilskud til markedsføring af international fortælleraften

13.

 Ansøgning fra Teaterforeningen Neander om tilskud til opsætning

14.

 Ansøgning om tilskud til markering af 10 års dagen for Præstø Kunstforening

15.

 Ansøgning om tilskud til etablering af galleri

16.

 1 minute to go - unge laver kortfilm

17.

 Ansøgning om støtte til symposium på Masnedøfortet

18.

 Møn Friskole søger om kommunal medfinansiering i forbindelse med ombygning af gymnastiksal og scene

Lukket punkt

19.

 Indstilling til dommerkomiteen - Årets Talent og Årets Kulturpris

20.

 Eventuelt

21.

 Underskriftsblad

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Tilskudsmodel folkeoplysning 2008

2.

 Ansøgning fra Ørslev GIF om tilskud til udskiftning af oliefyr m.m.

3.

 Udviklingskontrakt mellem Museerne.dk og Vordingborg Kommune

4.

 Nye vedtægter for Stars, Storstrøms Amts Rytmiske Spillested

5.

 Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Masnedøfortet

6.

 Budgetopfølgning pr. 30.06.2008 - Kultur- og fritidsudvalget

7.

 Budget 2009 - Kultur- og fritidsudvalget

8.

 Medborgerhuset - Årsregnskab 2007

9.

 Eventuelt

10.

 Underskriftsblad

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ansøgning fra Teaterfagrådet om tilskud til teaterstykket - Det er bare sukker

2.

 Møns Dragefestival ansøger om tilskud til Dragefestival 2008 - 10 års jubilæum

3.

 Borgerforeningen i Lundby ansøger om tilskud til I Gøngehøvdingens fodspor

4.

 Oremandsgaard Kammermusikfestival ansøger om tilskud i 2008

5.

 Bodo Festival

6.

 Rollespil på Masnedø Fortet

7.

 Børn og Dyr på Bregentved

8.

 Stensved IF ansøger om midler til køb af materialer til terrasse

9.

 Teaterforeningen Bøgestrømmen - Ansøgning om tilskud til teatertur

10.

 Teaterforeningen Bøgestrømmen - Ansøgning om tilskud til skoleteater

11.

 Cantabile2 - ansøgning om tilskud til 25 års jubilæum

12.

 Platancafeen ansøger om støtte til arrangementer i 2008

13.

 Åbent Atelier ansøger om tilskud til indkøb af Galleriskinner

14.

 Åbent Atelier ansøger om tilskud til udstilling i Kbh.området

15.

 Kirkeskibsforeningen JUSTITIA ansøger om tilskud

16.

 Præstø Camping

17.

 Partnerskabsaftale med Dansk Volleyball Forbund, Vordingborg Volley og Vordingborg Kommune

18.

 Stege Bio - Ansøgning om kommunal tilkendegivelse

19.

 Billedskole - ansøgning om projektår

20.

 Mønshallerne - årsregnskab for 2007 samt budget for 2009

21.

 Årsregnskab 2007 for STARS

22.

 Orientering om budgetramme for 2009 - Kultur- og fritidsudvalget

23.

 Ny Dansk Glaskunst

24.

 Eventuelt

25.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvikling af Kulturkernen

2.

 Ansøgning til kunstprojektet 24 timer - food for thoughts

3.

 Underskriftsblad

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Prins Jørgens Garde, årsrapport 2007

2.

 Kalvehave Kulturskole - årsregnkab 2007

3.

 Handleplan for handicapområdet

4.

 Budgetopfølgning 1. kvartal - kultur og fritidsudvalget

5.

 Opgørelse af frie kulturmidler

6.

 Tilskud til udskiftning af lysanlæg

7.

 Idrætsrådets kommentarer til brug af harpiks i kommunale idrætshaller

8.

 Ny Dansk Glaskunst

9.

 Museerne.dk - Vedtægter

10.

 Ansøgning fra Sydsjællands VandsportsCenter til Vordingborg kommunes Udviklings- og markedsføringspulje

11.

 Nye tider for bogbusser

Lukket punkt

12.

 Forpagtningsaftale for Vordingborg Svømmehal

13.

 Eventuelt

14.

 Underskriftsblad

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orienteringssag - Formandsafgørelser

2.

 Orienteringssag - Regnskab 2007 for Jungshoved Skole

3.

 Regnskab 2007 - Kultur og fritidsudvalget

4.

 Evaluering på aftaler for kultur- og fritidsområdet 2007

5.

 Overførsler fra 2007 til 2008 - drift

6.

 Overførsler fra 2007 til 2008 - anlæg

7.

 Langebækhallens overgang til skolehal

8.

 Anvendelse af harpiks i kommunale idrætshaller

9.

 Samarbejdsaftale mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Fritidsråd

10.

 Samarbejdsaftale mellem Vordingborg Kommune og Amatørmusik sammenslutningen i Vordingborg

11.

 Foreningen Verdenslitteratur på Møn søger om støtte til arrangement 2008

Lukket punkt

12.

 Årets Fritidsleder

13.

 Eventuelt

14.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Endelig vedtagelse af planstrategien Plan 21

2.

 Uddeling af priser til Årets Talent og Årets Kulturinitiativpris

3.

 Udpegning af 2 medlemmer til komiteen for Liselund Gl. Slot

4.

 Astronomisk Selskab Præstø ansøger om tilskud til Astrotræf 2008

5.

 Ansøgning om støtte til projekt - Giv din fortid i lokalområdet en fremtid

6.

 Vedrørende bogen - Hundrede år med Møn

7.

 Foreningen Verdenslitteratur på Møn søger om støtte til arrangement 2008

8.

 Museerne.dk søger om støtte til Børnenes Borgcenter 2008

9.

 Sejlklubben Ulvsund søger om tilskud til projekt - Unge i Fokus

10.

 Kulturplatform og GeoCenter Møns Klint søger om støtte til Nordisk Litteraturtræf

11.

 Det Gamle Bogø Bageri søger om støtte til kulturarrangementer

12.

 Ansøgning om tilskud til udstillingen - Kjoleliv

13.

 Soloperaen søger om støtte til årsprogram

14.

 Musikforeningen Cæcilia søger om dækning af udgifter til offentlig koncert på Slotsruinen

15.

 Bogø Sejlklub søger om tilskud til sejlersøndag på Bogø Havn

16.

 Storstrøms Symfoniorkester søger om årligt tilskud

17.

 Ansøgning om tilskud til Gutter Island, Garage Rock Festival

18.

 Projekt Hjerteskolen ansøger om midler til færdiggørelse af multibane

19.

 Eventuelt

20.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Tilskud til kulturaktiviteter

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orienteringssag - Handicaprådets årsberetning 2007

2.

 Orienteringssag - Handicaprådets handlingsplan 2008

3.

 Orienteringssag - Indvielsesgave til Fuglsang Kunstmuseum

4.

 Kultur- og fritidsudvalgets møder i 2008 med folkeoplysende foreninger

5.

 Rapport fra Det Kunstproducerende Spillested STARS

6.

 Ansøgning om etablering af et idræts-fritidstilbud for børn og unge med et handicap i Vordingborg Kommune

7.

 Budget for 2008 samt årsplaner 2008-2011 for Museerne.dk

8.

 Opsamling af beslutning om besparelser på samlings- og kulturhuse - Møn Friskole

9.

 Principiel drøftelse af forsamlingshusene i Vordingborg Kommune

10.

 Projektregnskab Waves Festival 2007

11.

 Retningslinier for takstsætning for leje af kommunale lokaler

Lukket punkt

12.

 Oplæg til alternativ til model for successiv udskiftning af lysanlæg

13.

 Eventuelt

14.

 Underskriftsblad

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Idekonkurrence om mulighederne for udvikling af Vordingborg By og løsningen på de trafikale problemer, der er knyttet til udviklingen

2.

 Ansøgning fra Teaterfagrådet om tilskud til teaterstykket - Det er bare sukker

3.

 Ansøgning om badehus i Stege Havn

4.

 Ansøgning om støtte til Forårskoncert for kor og sangforeninger

5.

 Ansøgning om tilskud fra Teaterforeningen Fanefjord

6.

 Ansøgning fra ABC Film om tilskud til produktion af film

7.

 Firmaet Inart fremsender Forslag til to kunst-projekter

8.

 Ansøgning om tilskud til forestillingen Don t Let Me Down

9.

 Driftsstøtte til Fuglsang Kunstmuseum

10.

 Ansøgning om støtte til Kystkulturkonference fra Bådelauget Udsigten

Lukket punkt

11.

 Fortsat anvendelse af Tokai Svømmehal

12.

 Eventuelt

13.

 Underskriftsblad

    Til top