Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Kultur- og Fritidsudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Kultur- og Fritidsudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/07/2009 - 30/09/2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  August

31/8 12/8 12/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budget 2010 og overslagsårene for kultur- og fritidsudvalget

2.

 Præstø Roklub søger om tilskud til en bådmotor til følgebåd

3.

 Vordingborg Karate og Kickboxing klub ansøger om økonomisk tilskud til en Budofestival

4.

 Børnegårdens trædyr v/Annette Marie Andersen ansøger om tilskud til pavillon

5.

 Foreningen Danse og Musikhuset Elværket ansøger de frie midler

6.

 Håndboldsamarbejdet Vordingborg ansøger om tilskud til udbygning og videreudvikling af en samarbejdsmodel inden for håndboldsporten i Vordingborg Kommune

7.

 Ansøgning fra LitteraturSelskabet til de frie midler

8.

 Verdenslitteratur på Møn søger om permanent støtte

9.

 Teater Neander søger om tilskud fra de frie midler

10.

 Teaterforeningen Bøgestrømmen søger de frie midler

11.

 Præstø Kunstforening søger økonomisk støtte til indkøb af værk af kunstneren Hans Christian Rylander

12.

 Foreningen Kunstværket Møn-Sydsjælland søger om økonomisk støtte til foredragsrække

13.

 Fuglsang Kunstmuseum ansøger om tilskud til erhvervelse af C.W. Eckersberg "Anden udsigt til Sommerspiret" (1809)

14.

 Brdr. Nielsens Kunstfond søger om tilskud til etablering af forsatsruder, lys og tyverialarm på Det gamle Rådhus i Præstø

15.

 Foreningen Hele Sydsjællands Radio ansøger om matchmidler til indkøb af nødvendigt udstyr til opstart af en ikke kommerciel radiostation

16.

 Eventuelt

17.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kridthusets fremtid

2.

 Orienteringssag - Ansøgning fra SUK - Kunst og kulturforeningen på sukkerfabrikken

3.

 Orienteringssag - Opera på Langebækgaard

4.

 Orienteringssag - Ole Ring udstilling på Præstø gl. Rådhus

5.

 Orienteringssag - Ansøgning til Kunstrådet om Billedkunstfestival (i samarbejde med Guldborgsund og Lolland kommuner)

6.

 Orienteringssag - Omplacering af skulpturen Magda

7.

 Orienteringssag - Bevillinger under 10.000 kr.

8.

 Betalingsreglement for Vordingborg Kommunes Musikskole

9.

 Orientering til fagudvalg om opfølgning på dialogmøder 2009

10.

 Befolkningsprognose 2009-2022

11.

 Budget 2010 og overslagsårene 2011- 2013 - Kultur- og fritidsudvalget

12.

 Møderække med aftenskoler og foreninger efteråret 2009

13.

 Museumsgården i Keldbylille ansøger om tilskud til etablering af en smedie

14.

 Jul på borgen

15.

 Images festival 2010

16.

 Renovering af Vordingborg Teatersal

17.

 Mødested for unge i Vordingborg

18.

 Eventuelt

19.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Vordingborg Amatørscene ansøger om tilskud til husleje.

2.

 Eventuelt

3.

 Underskriftsblad

    Til top