Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Sundhedsudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Sundhedsudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/01/2008 - 31/12/2008

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

8/12 12/11 8/10

  Sep - Aug - Jul

8/9 13/8

  Jun - Maj - Apr

11/6 14/5 9/4

  Mar - Feb - Jan

10/3 18/2 18/2 16/1 16/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Præsentation af lokalefordeling og tidsplan for Sundhedscenter Vordingborg, Sankelmarksvej

3.

 Medlemsskab af Sund By Netværket

4.

 Integrationspolitikken

5.

 Ændring i vedtægterne for Folkesundhedsrådet, paragraf 4 stk. 1

6.

 Eventuelt

7.

 Underskriftsblad

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Aftalestyring sundhedsområdet 2009

3.

 Status i forhold til aftalestyring for 2008 for borger- og patientrettede aktiviteter

4.

 Plan for tilbud vedrørende patientrettet forebyggelse i 2009

5.

 Rapport fra Institut for Folkesundhed - SIF - Sundhedscentre i Danmark

6.

 Eventuelt

7.

 Underskriftsblad

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Aftalestyring - Dialogmøde

3.

 Budgetopfølgning pr. 31.08.2008 - Sundhedsudvalget

4.

 Rammeaftale vedrørende den regionale specialtandpleje 2009

5.

 Deponering af beløb til lokaleleje - Rusmiddelforebyggelse til unge

6.

 Eventuelt

7.

 Underskriftsblad

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Orientering om rusmiddelforebyggelse til unge ultimo 2008

3.

 Forslag til mødeplan 2009 - Sundhedsudvalget

4.

 Udkast til sundhedsaftaler, version 1.1.

5.

 Rammeaftale 2009 på det sociale område og dele af specialundervisningen og misbrugsområdet

6.

 Praksisplanlægning i Region Sjælland - høring

7.

 Eventuelt

8.

 Underskriftsblad

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder til §-86 træning

3.

 Vederlagsfri fysioterapi

4.

 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2008 - Sundhedsudvalget

5.

 Budget 2009 - Sundhedsudvalget

6.

 Eventuelt

7.

 Underskriftsblad

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Godkendelse af koncept inden opstart af kræftrehabiliteringstilbud i Vordingborg Kommune

3.

 Udkast til sundhedsaftaler, version 1.1.

4.

 Motionsrutekort

5.

 Regnskab for motionsdag for pensionister

6.

 Indledende budgetdrøftelser for 2009

7.

 Eventuelt

8.

 Underskriftsblad

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2008 for Sundhedsudvalget

2.

 Dialogmøde - Tandpleje.

3.

 Orientering fra formanden

4.

 Fremtidig organisering af tandplejen i Vordingborg Kommune

5.

 Sundhedscenter Vordingborg

6.

 Godkendelse af Vordingborg Kommunes deltagelse i regionalt fyrtårnsprojekt på KOL-området

7.

 Handlingsplan for handicapområdet

8.

 Eventuelt

9.

 Underskriftsblad

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Dialog med aftaleenheden Træning

3.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder til §-86 træning

4.

 Kørsel i forbindelse med genoptræning

5.

 Dialog med aftaleenhederne - Fagsekretariat Sundhed

6.

 Godkendelse af indberetning til kvalitetssikringsdatabase for kommunal KOL-rehabilitering

7.

 Regnskab 2007 - Sundhedsområdet

8.

 Platangården - ungdomscenter og støtteboliger

9.

 Eventuelt

10.

 Underskriftsblad

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialog med aftaleenhederne Misbrug og Sundhedspleje

2.

 Orientering fra formanden

3.

 Endelig vedtagelse af planstrategien Plan 21

4.

 Orientering om baggrund og overvejelser vedrørende eventuel flytning af Misbrugscentret

5.

 Etablering af nyt træningslokale på Rosenvang

6.

 Eventuelt

7.

 Underskriftsblad

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Evaluering af SundhedsCenter Stege 2005-2007

3.

 Orientering om foreløbigt regnskab 2007 på Sundhedsudvalgets område pr. 06.02.2008

4.

 Ansøgning om underskudsdækning og fremtidig bevilling til motionsdag for Vordingborg Kommunes pensionister

5.

 Godkendelse af koncept inden opstart af KOL rehabiliteringstilbud i Vordingborg Kommune

6.

 Særlig indsats for unge misbrugere

7.

 Eventuelt

Lukket punkt

8.

 Udendørs træningsfaciliteter ved Vintersbølle Ældrecenter

9.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Lokaler til sundhedsplejen i Præstø

2.

 Underskriftsblad

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Træningsenheden

2.

 Orientering fra formanden

3.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder i forbindelse med udsendelse af Træningsenhedens ydelseskatalog 2008

4.

 Misbrugspolitik for Vordingborg Kommune

5.

 Handicaprådets årsberetning 2007

6.

 Handicaprådets handlingsplan 2008

7.

 Eventuelt

8.

 Orientering om status for sagen om tandplejebussen

9.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Lokaler til sundhedsplejen i Præstø

2.

 Underskriftsblad

    Til top