Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Sundhedsudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Sundhedsudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/04/2009 - 30/06/2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

15/6 8/6

  Maj

4/5

  April

15/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Direktionens forslag til sparekatalog

2.

 Eventuelt

3.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Orientering om overvægtsprojekterne 'FitKid' og 'Familievægtskolen'

3.

 Antal deltagere på aktiviteter inden for 'Borgerrettet forebyggelse'

4.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Sundhedsudvalget

5.

 Forslag til frivillig sundhedsaftale for sårbare gravide og sårbare familier

6.

 Ændring i vedtægterne for Folkesundhedsrådet, § 4 stk. 1 og § 6 stk. 3

7.

 Eventuelt

8.

 Underskriftsblad

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rapport 'Natur og Sundhed - sammenhæng mellem grønne områders udtryk og brug, set i forhold til befolkningens sundhed'

2.

 Orientering fra formanden

3.

 Ansættelse af medarbejder i alkoholbehandlingen til udbygning af tilbud på Møn og i Præstøområdet

4.

 Budget - 'Borgerrettet forebyggelse'

5.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 - Sundhedsudvalget

6.

 Økonomioversigt pr. 31. marts 2009

7.

 Eventuelt

8.

 Underskriftsblad

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med aftaleenhederne tandpleje, sundhedspleje, sundhedscenter

2.

 Orientering fra formanden

3.

 Orientering om temamøde den 9. marts 2009 - Sundhed i beskæftigelsesindsatsen

4.

 Status - Træningsenheden

5.

 Sundhedsplejens varetagelse af ind- og udskolingsundersøgelser

6.

 Sundhedsprofil fra Synovate - en repræsentativ befolkningsundersøgelse

7.

 Evalueringsrapport fra COWI - 'Forebyggelse af overvægt'

8.

 Anlæg af lokaler til sundhedsaktiviteter i Præstø by

9.

 Ansøgning fra Folkesundhedspladsen Langebæk

10.

 Regnskab 2008 - Sundhedsudvalget

11.

 Rammeaftale 2010 for det sociale område og dele af specialundervisningsområdet

12.

 Eventuelt

13.

 Underskriftsblad

    Til top