Link til forsiden af Vordingborg.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (X Sundhedsudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: X Sundhedsudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01/07/2009 - 30/09/2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

23/9 1/9

  August

10/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Stitur med Lokalrådet i Mern

2.

 Orientering fra formanden

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2009 - Sundhedsudvalget

4.

 Eventuelt

5.

 Underskriftsblad

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 - Sundhedsudvalget

3.

 Estimeret driftsbudget 2010 - Tandklinik og Sundhedscenter på Sankelmarksvej

4.

 Budget 2010 og overslagsårene for Sundhedsudvalget

5.

 Øget sundhedsfokus i aktiveringen af borgere på sygedagpenge og kontanthjælp

6.

 Orientering om status for metodeudviklingsprojektet Grib Chancen - Lighed i Sundhed 2007-2010

7.

 Status for patientrettet forebyggelse - Patientskoler

8.

 Eventuelt

9.

 Underskriftsblad

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden

2.

 Orientering til fagudvalg om opfølgning på dialogmøder 2009

3.

 Befolkningsprognose 2009-2022

4.

 Slutrapport og status Sundhedscenter Stege og fortsatte udviklingsområder

5.

 Budgetopfølgning ultimo juni 2009

6.

 Budget 2010 og overslagsårene 2011-2013 - Sundhedsudvalget

7.

 Eventuelt

8.

 Underskriftsblad

    Til top